Project Guldenvlies: het team dat de kantoren van de BGHM zal renoveren werd geselecteerd

Aankondiging van opdracht
1/09/2022

Het team dat zal worden belast met de renovatie van de kantoorgebouwen van de BGHM, talent.brussels en de SASLS is gekend : het consortium AgwA-Matador is door de BGHM gekozen.

Een project in synergie met de behoeften en de identiteit van de toekomstige bewoners

De door AgwA-Matador ontwikkelde visie voor de renovatie van de werkruimten aan de Jourdanstraat en de Gulden-Vlieslaan heeft het verschil gemaakt. Het voldoet volledig aan de behoeften van de toekomstige gebruikers. Maar het is ook een project dat op ons lijkt: het ontleent onverwachte ruimtelijke kwaliteiten aan de bestaande structuur en situatie. Het maakt het mogelijk verbanden te leggen en een evenwichtige interactie met de stad tot stand te brengen.

Het sluit ook aan bij de waarden van de verschillende instellingen die de ruimtes zullen betrekken en bij de uitdagingen van zijn tijd, of het nu gaat om circulariteit, duurzaamheid, modulariteit van de ruimtes of mobiliteit.

Een unaniem gewaardeerd voorstel

Vijf architectenbureaus hebben hun offertes voorgesteld aan een raadgevend comité, maar ook - en dit is een primeur - aan een publiek dat bestond uit vertegenwoordigers van de verschillende diensten van de BGHM.

Het project AgwA-Matador heeft zowel het Raadgevend Comité als de meerderheid van het publiek voor zich gewonnen. De offertes werden geanalyseerd en beoordeeld aan de hand van vier criteria:

  1. De ruimtelijke en stedelijke kwaliteiten van het project
  2. De methodologie, planning en ondersteuning van werknemers bij het verhuisproces, met name door het opzetten van een permanent architectenbureau
  3. De duurzaamheid van het project
  4. Controle van de begroting

De werkzaamheden zouden in het voorjaar van 2024 beginnen.

Back to top