Plenaire vergadering van de projecten voor sociale cohesie

Sociale actie

De jaarlijkse bijeenkomst georganiseerd door de BGHM, waaraan meer dan honderd maatschappelijk werkers uit de Brusselse sociale huisvestingssector deelnamen, vond plaats in de lokalen van visit.brussels op 20 oktober 2022.

Het doel was om het gekozen thema, "Sociaal werk tussen lokaal en transversaal in de Brusselse sociale huisvestingsites" te behandelen, maar ook om een moment van informele ontmoeting tussen de deelnemers te creëren. 

De presentatie van de socioloog Abraham Franssen stelde het beroep en de functie van de maatschappelijk werker en de gevolgen daarvan ter discussie. De presentaties van veldwerkers, Pegha Sadri en Françoise Berwart, boden meer methodologische elementen over sociale actie en sociale cohesie. De bijdrage van de BGHM, van Catherine Grosjean, had tot doel licht te werpen op de twee geldende beheerscontracten, die elkaar aanvullen, met hun impulsen, maar ook om gegevens door te geven over de kenmerken van het systeem van het project voor sociale cohesie, dat bestaat uit 32 PCS-vestigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De inleiding en de conclusies werden in de voormiddag gegeven door de voorzitter van de BGHM, Bieke Comer, en door Yves Lemmens, directeur-generaal.

De ochtend, die werd verlengd met een gezamenlijke maaltijd, bood een pauze aan voor de werkers achter de schermen die worstelen met de spanningen en de opeenvolgende crises (covid en vervolgens energiekosten) die vooral de bewoners van sociale woningen en de mensen die hen dagelijks ondersteunen treffen.

Back to top