Opdracht voor werken gelanceerd voor het project Prins in Anderlecht

Aankondiging van opdracht

De BGHM is op zoek naar een team voor de bouw van 170 woningen en een kinderdagverblijf in Anderlecht.

Het terrein van het project Prins is ongeveer 1 hectare groot en bevindt zich langs de Adolphe Prinsstraat en de Adolphe Willemynsstraat in Anderlecht.

Binnen dit project worden er vijf nieuwe gebouwen voorzien met in totaal 170 sociale woningen voor de Anderlechtse Haard. Deze nieuwe gebouwen zullen zich qua architectuur en volume perfect integreren in het omringende stadsweefsel. De ontwerpers A20 architecten en ARJM streefden in hun ontwerp naar een goede balans tussen publiek en privé. Ze maakten de gebouwen zo compact mogelijk, om plaats vrij te houden voor de collectieve ruimtes waar de buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Centraal zullen er zich twee grote tuinen bevinden, elk met hun eigen karakter, en mooi passend binnen het kader. Deze open tuinen, met bestaande en nieuwe inheemse bomen, zorgen voor ademruimte en geven iedere gebouwenblok zijn eigen identiteit. Er komen ook speelruimtes voor kinderen en gemeenschappelijke moestuinen.

Ten slotte wordt er binnen dit project ook een nieuw kinderdagverblijf voorzien voor de gemeente Anderlecht voor 49 kinderen.

Deadline voor het indienen van kandidaturen: 7 november 2022

Back to top