Kandidaat-huurders worden per SMS op de hoogte gebracht van hun dossier

OVM
23/09/2022

Elke twee jaar moeten gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning hun dossier bijwerken. Zij ontvangen een brief waarin hen wordt gevraagd of hun gegevens nog kloppen (adres, gezinssamenstelling, inkomen, enz.) en waarin hen wordt gevraagd te bevestigen dat zij nog steeds kandidaat zijn voor een sociale woning.

Dit jaar heeft 1/3 van de gecontacteerde gezinnen de brief niet beantwoord. Dit aantal is ongebruikelijk, dus in plaats van deze gezinnen van de wachtlijst te schrappen, proberen de BGHM en de OVM's hen via andere communicatiemiddelen te bereiken.

Aanvragers die niet hebben gereageerd op het verzoek van hun OVM om hun aanvraagdossier bij te werken en van wie wij een GSM-nummer beschikken, ontvangen een sms om contact op te nemen met hun OVM om hun dossier in orde te brengen.

Het bijwerken van het aanvraagdossier is zeer belangrijk, vooral als er mensen worden toegevoegd of verwijderd uit de aanvraag.

Als kandidaat-huurders deze wijzigingen niet aan hun OVM doorgeven, staan zij niet meer op de juiste wachtlijst. Zij staan dan bijvoorbeeld op de lijst voor een driekamerwoning in plaats van de lijst voor een tweekamerwoning.

Om een gezinslid toe te voegen of te verwijderen, moeten kandidaat-huurders aan hun OVM het rijksregisternummer van deze persoon meedelen.

Personen waarvan het inkomen sterk is gedaald of gestegen, zitten mogelijk ook niet meer in de juiste woningcategorie (sociaal, middeninkomens of bescheiden inkomens). Als een gezinslid wordt toegevoegd of verwijderd uit de huisvestingsaanvraag, kan het huishoudinkomen stijgen of dalen. Het is daarom belangrijk dat u een bewijs van inkomen levert voor het geval er iemand aan uw aanvraag wordt toegevoegd.

Het is dus van essentieel belang voor kandidaat-huurders om contact op te nemen met hun OVM om zo hun dossier bij te werken. Zo voorkomen zij dat zij een  woning mislopen of worden opgeroepen voor een woning die niet bij hun gezinssamenstelling past.

Back to top