Gulden-Vlies: Publicatie aankondiging van opdracht voor de renovatie van kantoren voor de BGHM en Talent.brussels

Aankondiging van opdracht | Renovatie
17/12/2021

De aankondiging van opdracht voor de renovatie van de BGHM-gebouwen aan de Gulden-Vlieslaan en Jourdanstraat is gepubliceerd. De gebouwen zullen in de toekomst plaats bieden aan de kantoren van de BGHM en Talent.brussels. Het project wordt ontworpen binnen de toekomstige Gulden-Vlieslocatie. De ontwerper zal voor een architecturale permanentie instaan.

Met de opdracht is het de bedoeling te zorgen voor een moderne, gezellige, open, samenwerkingsgerichte, flexibele en modulaire werkomgeving. De BGHM streeft naar een sobere en functionele renovatie waarbij de voorkeur wordt gegeven aan subtiele ingrepen in plaats van dure en ingrijpende werken. Het algemene voornemen bestaat erin de huidige volumes, die voldoende worden geacht, te behouden. Er wordt ook uitgekeken naar echte voorbeeldigheid op het gebied van werkomstandigheden en duurzaamheid.

De opdracht zal in ten minste 2 fasen verlopen:

  • De renovatie en de inrichting van de verdiepingen waarvoor geen vergunningen nodig zijn.
  • De renovatie/verbouwing van de onderkant van het gebouw en andere werken waarvoor vergunningen nodig zijn.

Voor deze opdracht is de BGHM op zoek naar een multidisciplinair team bestaande uit een architect, een binnenhuisarchitect (de architect kan ook de rol van de binnenhuisarchitect op zich nemen), een stabiliteitsingenieur, een ingenieur bijzondere technieken, een EPB-adviseur en een veiligheids- en gezondheidscoördinator, een adviseur duurzaamheid en circulaire economie.

Uiterste datum voor indiening van de kandidaturen: 25/01/2022

Foto: Séverin Malaud

Back to top