Gedifferentieerd beheer: Vier sociale woonwijken betrokken bij een proefproject

Goede praktijken | Leefmilieu
23/06/2022

Vier sociale woonwijken werden gebruikt als proefproject voor het onderhoud van groene ruimten door middel van gedifferentieerd beheer. Het doel van het project is de biodiversiteit in de wijken Laag-Evere (Everecity), Verregat (Comensia), Logis-Floréal en Transvaal (Aan de Rand van het Zoniënwoud) tot ontwikkeling te brengen.

Opdat de bewoners van deze wijken zouden begrijpen waarom de groene ruimten niet allemaal worden gemaaid en wat het belang is van dat gedifferentieerde beheer, hebben de BGHM, de OVM’s en Leefmilieu Brussel een sensibiliseringscampagne opgestart.

De eerste actie was een ontdekkingswandeling in mei en juni 2021, onder begeleiding van gidsen die uitlegden wat gedifferentieerd beheer precies inhoudt.

Bij de tweede actie werden sensibiliseringsborden over gedifferentieerd beheer geïnstalleerd. De borden zijn in het voorjaar van 2022 op de verschillende betrokken locaties geplaatst, zoals u ook kunt zien in de fotogalerij.

Back to top