De projecten voor sociale cohesie zijn eindelijk verankerd in de wet

PSC

25 jaar na hun oprichting zijn de projecten voor sociale cohesie (PSC’s) van de Brusselse sociale huisvestingssector sinds 12 januari 2024 opgenomen in de Brusselse Huisvestingscode. Dat is goed nieuws voor deze projecten, die dagelijks participatieve activiteiten en dynamiek aanbieden aan de bewoners van de Brusselse sociale woningen en hun buren.

Participatie in de buurten aanmoedigen

De projecten voor sociale cohesie (PSC’s) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn het resultaat van een samenwerking tussen een openbare vastgoedmaatschappij (OVM), een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en soms een gemeente.

Momenteel zijn er 32 PSC’s actief in sociale woonbuurten in Brussel. Deze PSC’s hebben als doel om de banden tussen bewoners en gemeenschappen te versterken, hun ideeën en zorgen over het leven in de wijken uit te wisselen, en om activiteiten te organiseren over diverse onderwerpen. De maatschappelijk werksters en werkers van de PSC’s werken hand in hand met de bewoners om solidariteit aan te moedigen en toegang tot opleiding, werk en sociale diensten te vergemakkelijken. Dit zorgt ervoor dat verschillen kleiner worden en dat alle burgers dezelfde kansen krijgen.

De PSC-activiteiten zijn zeer gevarieerd, gaande van buurtfeesten, informatie- en sensibiliseringssessies, taalcursussen, informaticacursussen, informele ontmoetingsmomenten, huiswerkscholen, enz. Deze dynamiek is essentieel om sterke wijken te creëren en om de empowerment van huurders te aan te moedigen.

Een duidelijke basis voor sociale actie

Het eerste PSC werd in 1999 opgestart in de Anderlechtse Grondelswijk op initiatief van Alain Hutchinson, toenmalig staatssecretaris voor huisvesting. De Grondelswijk kende toen een toename van spanningen en geweld. Het doel van het PSC was om de sociale banden te herstellen in een woonwijk waar de situatie sociaal teloorging. Door een contactpunt voor huurders op te zetten dat naar de bewoners luisterde, werden de spanningen sterk verminderd en kon de wijk veranderen.

De resultaten waren positief en tussen 1999 en 2007 werden 21 nieuwe PSC’s opgericht. In 2016 werden nog eens 11 PSC's opgericht dankzij financiering van Safe.brussels. Recenter, in 2022, verkregen de BGHM en het kabinet van de staatssecretaris voor huisvesting extra financiering voor de PSC’s, waardoor het PSC-budget met 142.000 euro werd verhoogd om de activiteiten ervan te financieren.

Dankzij hun opname in de Brusselse Huisvestingscode worden de PSC's nu erkend als belangrijke spelers in de Brusselse huisvestingssector. Het gemeenschappelijk wettelijk kader zal een duidelijke basis vormen voor toekomstige sociale acties.

De BGHM en de hele sociale huisvestingssector zijn blij met deze stap voorwaarts, die het voortbestaan op lange termijn zal verzekeren van het PSC-systeem, dat zoveel betekent voor het sociale weefsel van de Brusselse sociale woonwijken.

Back to top