BridgeCity : een gemengd project nabij de treinstations Brussel-Noord en Schaarbeek

Avis de marché
2/05/2022

Gelegen aan de François Navezstraat, tussen het Noordstation en het station van Schaarbeek, omvat het BridgeCity-project een reeks percelen die alle grenzen aan het recente duurzaam wijkcontract Stephenson. Het project zal betaalbare huisvesting, sociale huisvesting, commerciële functies, maar ook economische faciliteiten en activiteiten omvatten. De echte uitdaging in deze aanbesteding is een gemengd project creëren dat past in de onmiddellijke context van enerzijds de aangrenzende wijk en anderzijds het spoorweglandschap.

Deze belangrijke locatie heeft het potentieel om een hoogwaardig project voor gemengd gebruik te worden. Daarom zijn Citydev, de BGHM en de Brusselse Woning op zoek naar een aannemer en een multidisciplinair team met competenties in architectuur (min. 2/max. 3 kantoren), stabiliteit, speciale technieken, EPB-advies, akoestiek, duurzaam waterbeheer, expertise in verontreinigde bodems, coördinatie gezondheid en veiligheid, controlebureau, bijstand in de circulaire economie, BIM-management, en landschapsarchitectuur. Het project moet voorbeeldig en innovatief zijn op vlak van circulariteit.

De BGHM, Citydev en de Brusselse Woning zijn daarom op zoek naar voltallige teams voor het ontwerp, de realisatie en het verhandelen van circa 5.700 m² gesubsidieerde woningen en voor het ontwerp en de realisatie van 5.300 m² sociale woningen met 350 m² ruimte voor voorzieningen, 2.000 m² commerciële functies (waaronder een nieuwe Aldi) en 2.900 m² economische functies. Het gehele project bedraagt ongeveer 16.000 m².

Geïnteresseerde teams kunnen hun kandidatuur indienen tot 04 juli 2022 (11u30).

Back to top