Artemis-programma: Terugblik op de strategische denkdag

Goede praktijken | Digital

Op donderdag 23 maart 2023 organiseerde de BGHM haar eerste Strategische denkdag rond het Artemis-project. Een dag met heel wat uitwisselingen die een cruciale stap betekende in de ontwikkeling van dit programma voor de OVM’s en de BGHM.

Om ervoor te zorgen dat het platform voldoet aan de verwachtingen en noden van de gebruikers vindt de BGHM het cruciaal hen te betrekken bij de ontwikkeling van Artemis. Daarom hebben de twee Program Managers, Nathalie Ramani en Aurélie Herremans (directie Strategie en Beleid), samen met het programmateam, een eerste strategische denkdag georganiseerd.

Artemis 2.0 op de rails!

Het platform bestaat al voor de BGHM en de OVM's om het delen van kennis mogelijk te maken. Dit centrale platform staat uiteindelijk voor een digitale transformatie die een uitgebreider kennisbeheer en het efficiënter delen van gegevens mogelijk maakt. De verandering die dit project in gang zet, leidt tot meer autonomie, in alle eenvoud en transparantie.

Een verbindend concept dat ons helpt om de toekomst met meer gemoedsrust tegemoet te gaan”, zo vat Yves Lemmens samen. De BGHM kan haar project nu aanpassen aan de behoeften van de gebruikers om samen in dezelfde richting te groeien.

« Artemis is een veelbelovend project dat helemaal voldoet aan onze verwachtingen », bevestigt Mohamed Zekri, Onderhoudsdirecteur bij Everecity.

En daarna?

De basis ligt er, nu moeten we het project samen verder uitwerken. Dorien Robben legt uit: « Deze eerste strategische denkdag was een energieboost voor de deelnemers. Het is belangrijk dat we die energie en motivatie vasthouden en dat we de eerste stappen samen zetten ».

We moeten ons de vraag stellen wat er concreet achter deze verwachtingen schuilgaat en hoe we deze ambities operationeel kunnen uitvoeren”, zegt de Directeur-generaal van de Schaarbeekse Haard, Anne Timmermans.

Verschillende momenten zijn al vastgelegd met de bedoeling om de strategie verder te verfijnen en de noden te identificeren. In samenwerking natuurlijk met de medewerkers van de BGHM en de OVM’s.

Back to top