Beheerder van Europese projecten

Deadline voor inschrijving
Sector
Vacature(s) BGHM
Type arbeidscontract
COD

Beschrijving van het takenpakket

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) zoekt een Beheerder van Europese projecten (M/V/X).

Lijkt een nieuwe uitdaging binnen een maatschappij in volle ontwikkeling je wel iets? Wil je samen met ons bijdragen tot het welzijn van de sociale huurders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Dan ben jij misschien wel de geknipte kandidaat voor ons!

Je belangrijkste opdracht bij de BGHM is de opvolging van projecten met Europese of alternatieve financieringen voor de BGHM of de OVM’s, voor projecten ter verbetering van de kwaliteit van de Brusselse sociale woningen.  Tegelijkertijd ondersteun je je collega's van de dienst Patrimonium bij de opvolging van de renovatieprogramma’s.

Je bent het aanspreekpunt van de BGHM in het beheer van extern gefinancierde projecten (Europese fondsen (RRF en Feder), federale fondsen of andere).  Het is jouw taak om die projecten op te zetten en te zorgen voor de algemene rapportering ervan via de administratieve, technische en financiële opvolging die nodig is voor de verwerving van deze fondsen.  Die rol is belangrijk, zowel intern bij de BGHM als extern ten aanzien van de specifieke toezichthoudende overheden.  

Je bent in staat om over dat specifieke gebied aanbevelingen te formuleren, om zo de nodige conclusies te kunnen trekken op het vlak van de globale strategie. 

Je maakt deel uit van een dynamisch en hecht team van architecten en ingenieurs, die de referentiepersonen zijn voor de renovatieprojecten van de sector die de Directie Patrimonium van de BGHM opzet, begeleidt en goedkeurt. 

Je rol in de Europese projecten bij de BGHM en de OVM’s:

Referentiepersoon opvolging Europese projecten en projecten OVM’s

 • Je staat in voor de opvolging van de voortgang van het programma en de geselecteerde projecten (wat de verwezenlijking betreft en ook op financieel vlak):  je stelt rapporteringsverslagen op op basis van de uitvoeringsindicatoren van de begunstigden, je werkt mee aan de verslagen aan de Europese Commissie over de voortgang van het programma, je werkt mee aan de evaluatie van het programma, ...;
 • Je onderhoudt regelmatige informele contacten met de gewestelijke instanties en organiseert gerichte formele vergaderingen (bv. begeleidingscomités) om de activiteiten en vastgestelde problemen op te volgen, advies te geven, analyses te maken, contacten te leggen, ...; 
 • Je bent een referentiepersoon voor specifieke thema’s (bijvoorbeeld specifieke en/of transversale doelstellingen van de programma's zoals innovatie, milieu, duurzaamheid, ...) en je bouwt je expertise en kennis in die domeinen uit. 
 • Je voert deze opdrachten uit in samenwerking met je hiërarchie en je collega's die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de projecten en andere specifieke thema’s.
 • Je verzamelt en analyseert de financiële en administratieve gegevens en formuleert conclusies inzake strategie, prognoses en budget.
 • Je staat in voor de institutionele en strategische opvolging van de alternatieve financieringen van de BGHM.
 • Je kent het wettelijke en administratieve kader van de verschillende beschikbare fondsen.
 • Je zorgt voor de opvolging van de aanvragen volgens de vastgestelde regels en beheert de indiening van de subsidieaanvragen.
 • Je beheert de kennis en informatie met betrekking tot de dossiers waarvoor je verantwoordelijk bent als contactpersoon in de administratie.
 • Je formuleert antwoorden op parlementaire vragen in verband met de dossiers waarvoor je verantwoordelijk bent.
 • Je staat samen met de collega's van de financiële dienst in voor de budgettaire opvolging van de door de externe fondsen uitgekeerde subsidies die aan de OVM’s worden toegekend; 
 • Je begeleidt en adviseert de OVM’s en de referentiepersonen van de dienst Patrimonium bij de aanvraag en opvolging van financieringen bij andere instellingen dan de BGHM.
 • Je stelt verslagen en analyses op voor beknopte presentaties aan een publiek dat niet noodzakelijk vertrouwd is met de contextuele terminologie (andere diensten van de BGHM, OVM’s, gesubsidieerde instellingen, ...).
 • Je zorgt voor een regelmatige follow-up en staat de OVM’s bij in de opvolging van hun projecten. 
 • Je stelt richtlijnen, procedures en handleidingen op en werkt mee aan infosessies in dat verband.
 • Je analyseert en verbetert de processen met het oog op een grotere efficiëntie, je voert ze uit, documenteert ze en werkt ze bij. 
 • Je neemt deel aan projecten die een impact hebben op de financiële opvolging van de sector, de ondersteuning van de OVM’s, het toezicht op de OVM’s, door mee te werken aan de analyse en/of rapportering ervan. 
 • Je bouwt je economische, juridische, technische en financiële kennis uit op basis van de lopende Europese projecten. 

Je rol binnen onze dienst Patrimonium:

 • Binnen de dienst Patrimonium ben je verantwoordelijk voor de opvolging van deze projectprogramma’s, en dit vanaf de gunning van de opdrachten voor diensten tot aan de oplevering van de werken.
 • Je werkt mee aan en verleent je collega’s (architecten en OVM-referenten, ingenieurs en coördinatoren) ondersteuning bij de strategische renovatieprogramma’s van de OVM’s.
 • Je schoolt je bij over de interne procedures voor de opvolging van de programma's van de OVM’s, de specifieke kenmerken van de opdrachten van de BGHM met betrekking tot de renovatie van het patrimonium en bent in staat om je collega's ondersteuning te verlenen bij de analyse van andere renovatieprojecten van de OVM’s.

Gedragsgerichte en functionele competenties

 • Je gaat zelfstandig om met problemen en lost ze op. Daarvoor neem je initiatief, zoek je alternatieven en voer je de oplossingen uit. Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, ontwikkelt alternatieven en trekt er de juiste conclusies uit.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgerichte acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert de vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert actief je eigen groei in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties.
 • Je zet je in voor je werk door het beste van jezelf te geven en de best mogelijke kwaliteit van dienstverlening na te streven, afhankelijk van de context waarin je je bevindt.

Technische competenties

 • Je hebt een diploma van architect, ingenieur-architect of ingenieur en hebt minimum 3 jaar ervaring in het vakgebied. 
 • Je bent stipt en werkt nauwkeurig.
 • Je kan heel goed abstract redeneren.
 • Je bent in staat om financiële gegevens te verwerken en samen te vatten.
 • Je hebt een goede kennis van data-analyse in Excel (gegevens ordenen, samenvatten, analyseren en visualiseren).
 • Je drukt je, zowel mondeling als schriftelijk, duidelijk en verstaanbaar uit en bent in staat om op een correcte manier verslag uit te brengen over de gegevens.
 • Je werkt efficiënt en respectvol samen met je collega’s.
 • Je werkt graag in teamverband, omdat je dat stimulerend en verrijkend vindt. 

Troeven:

 • Je hebt een grondige of specifieke kennis van thema’s als energieprestaties, duurzaamheid, EPB en de Europese klimaatambities.
 • Je hebt een grote interesse en sterke vaardigheden op het vlak van gegevensverwerking.   
 • Je hebt ervaring met overheidsprojecten en werkt graag in die sector.
 • Je begrijpt goed Frans, zowel schriftelijk als mondeling. 
 • Je hebt een gedegen kennis van en affiniteit met de opvolging van technische projecten. 

Wat bieden we je aan ?

Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur.

Daarnaast geniet je tal van voordelen:

 • 35 dagen jaarlijks verlof
 • Een goed evenwicht tussen werk en privéleven
 • Maaltijdcheques van €8/gewerkte dag
 • Mogelijkheid om een hospitalisatieverzekering af te sluiten
 • Uitgebreid opleidingsaanbod
 • Mogelijkheid om een taalpremie te verkrijgen
 • Bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Gratis abonnementen op het openbaar vervoer
 • Fietspremie (27 cent/km)
 • Flexibel werkrooster in een 38-urenweek
 • Mogelijkheid tot telewerken (na een inwerkperiode en de goedkeuring van de functioneel verantwoordelijke)
 • Een aangename werkomgeving in het centrum van Brussel
 • Een werkomgeving die staat voor teamgeest, engagement en kwaliteit: de 3 fundamentele waarden van BGHM.

Herken je jezelf in dit profiel en heb je zin om deel uit te maken van ons team?


Stuur ons dan je CV en een motivatiebrief vóór 30 december 2023!

Contactpersoon
Back to top