Reglementering - ARHUU

Brusselse Huisvestingscode: betreft de Adviesraden van de Huurders moeten de artikelen 81 tot 89 van de Brusselse Huisvestingscode worden geraadpleegd.

 

ARHUU-Besluit regering: BBHR van 12 mei 2016 betreffende de adviesraden van de huurders opgericht bij de openbare vastgoedmaatschappijen. Betreft zowel de samenstelling, de verkiezing van de adviesraden van de huurders, hun werking en hun financiering.

ARHUU- Besluit regering : BBHR van 2 december 2021 tot wijziging van het besluit van 12 mei 2016 betreffende de verkiezing en de werkwijze van de adviesraden van de huurders (ARHUU's) die zijn ingesteld bij de openbare vastgoedmaatschappijen en tot vaststelling van de datum en de organisatie van de verkiezingen voor het jaar 2022

Voor de verkiezingen van 17 september 2022, moeten de twee bovenstaande teksten samen gelezen worden

Back to top