Molenbeek: Opdracht voor werken van start voor het project LionCity

Aankondiging van opdracht
12/09/2022

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vroeg aan citydev.brussels en perspective.brussels om een verkennende studie uit te voeren naar de herontwikkeling van de Delhaizesite. Die ligt pal in de Ossegemwijk in Sint-Jans-Molenbeek. Gevolg: in maart 2020 kocht citydev.brussels de site en doopte ze hem om tot LionCity.

We besloten de omvangrijke site op te delen zodat we een kwaliteitsvol programma kunnen aanbieden voor alle partijen. Samen met de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) en Ahold Delhaize hebben we intussen de promotieopdracht van werken uitgeschreven voor de ontwikkeling van het eerste deel: LionCity I, goed voor 52.000 m².

Nu is citydev.brussels dus op zoek naar het geknipte multidisciplinaire team – promotor of combinatie van promotors, aannemers en studiebureaus (architecten, landschapsarchitecten, stabiliteitsingenieurs ...) – voor dit ambitieuze gemengde project.

Wat moet er allemaal in het gemengde programma komen:

 • koopwoningen (citydev.brussels): ± 24.440 m² bovengrondse bruto-oppervlakte; 
 • sociale woningen (BGHM): ± 4.113 m² bovengrondse bruto-oppervlakte; 
 • ateliers (citydev.brussels): ± 15.240 m² bovengrondse bruto-oppervlakte; 
 • Delhaizesupermarkt: ± 3.442 m² bovengrondse bruto-oppervlakte; 
 • winkels (citydev.brussels): ± 1.000 m² bovengrondse bruto-oppervlakte; 
 • winkel en/of horecazaak en/of voorziening, betaald door de promotor: ± 2.100 m² bovengrondse bruto-oppervlakte;
 • 2.000 m² op het dak met de nodige basisinfrastructuur voor een toekomstige professionele stadslandbouwactiviteit.  

Wat LionCity I écht gaat onderscheiden, zijn de milieuambities die je in het hele project ziet terugkomen. Bijvoorbeeld:

 • Minstens 35 % van het perceel is bestemd voor groene ruimte.
 • Minimaal 30 % van de woningen moet energieneutraal zijn.
 • Er komt een stadsverwarmingsnet.
 • Het gebouw voor productieactiviteiten moet een gemeenschapsruimte omvatten die uitgeeft op de wijk.
 • Het parkeergebouw wordt hergebruikt, en liefst komt er een mobiliteitshub in.
 • Op het dak van het gebouw voor productieactiviteiten wordt 2.000 m² voor stadslandbouw voorzien.
 • Er komt ook ruimte voor landschaps- en recreatielandbouw, in de vorm van een eetbaar park.

Tot slot moet er extra aandacht gaan naar tools om het hitte-eilandfenomeen af te zwakken en naar systemen voor alternatief regenwaterbeheer. En het project moet zoveel mogelijk de kaart van de kringloopeconomie trekken!

Alle opdrachtdocumenten zijn beschikbaar op deze website.

Foto: Séverin Malaud

Back to top