Grondels: Inhuldiging van een huisje door en voor de jongeren van de wijk

Sociale actie

Het Grondelshuisje, gebouwd door en voor de jongeren van de wijk, werd op 17 mei feestelijk ingehuldigd. Dit is het resultaat van een samenwerking tussen de jongeren, het Project voor Sociale Cohesie (PSC) Grondels, de gemeente Anderlecht, de Anderlechtse Haard, het Centrum voor Stadsvernieuwing, HUVAK, Tournevie, Degré47 en de vzw Idée53.

In dit huisje kunnen jongeren samenkomen om te praten, te spelen, projecten te creëren en verschillende burgerinitiatieven te nemen. Het is ook een antwoord op het tekort aan aangepaste en veilige ruimtes voor jongeren in de wijk. 

De voltooiing van het project nam anderhalf jaar in beslag, waarvan 50 bouwdagen. 

Betrokkenheid van meisjes en vrouwen 

De genderkwestie stond centraal in dit project. Er werden verschillende workshops gehouden over de plaats van meisjes in openbare ruimten en meer in het algemeen in gemeenschapsruimten of collectieve ruimten zoals jeugdcentra, onderwijs- en sportdiensten,.....

Het idee was om meisjes al in de ontwikkelingsfase van het project te betrekken. Technische en "manuele" projecten, en nog meer de beroepen die ermee verbonden zijn, worden immers traditioneel geassocieerd met jongens of mannen. Alle mensen die de verschillende workshops begeleidden waren dus vrouwen: de architecten, de begeleiders en de technische adviseurs.

Vanaf dat moment hielpen jongens en meisjes elkaar en werkten ze harmonieus samen tijdens het hele bouwproces. Vandaag voelen zowel jongens als meisjes zich thuis in de ruimte.

Empowerment

Het project werd ingegeven door het gebrek aan ruimte om samen te komen en collectieve evenementen te organiseren. Sociale woningen zijn vaak niet aangepast aan het aantal bewoners, aangrenzende ruimtes en gemeenschapsruimtes zijn er bijna niet en zijn bijna nooit toegankelijk voor jongeren. Jongeren moeten daarom elkaar ontmoeten in zalen, op straat en in parken, die soms ongeschikte en onveilige ruimtes zijn voor minderjarigen. Dit project komt tegemoet aan hun vraag naar een plek waar ze samen kunnen zijn en beantwoordt aan de doelstellingen van empowerment die de kern vormen van de acties van het PSC. 

De realisatie van dit project toont het belang aan van de deelname van de bewoners en de samenwerking tussen de verschillende actoren om de levenskwaliteit in de wijken te verbeteren.

Back to top