Bouwplaatsinspecteur.trice

Deadline voor inschrijving
Sector
Vacature(s) BGHM
Type arbeidscontract
COD
Job registration

Beschrijving van het takenpakket

 

De BGHM is op zoek naar een bouwplaatsinspecteur.trice voor de directie ontwikkeling. Kijk je uit naar een nieuwe uitdaging ? Kom samen met ons bouwen aan de toekomst van de sociale huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest!

Wat zullen je voornaamste taken zijn bij de BGHM?

Je zal in de eerste plaats toezicht houden op de werken voor de bouw van nieuwe openbare huurwoningen met het oog op de uitbreiding van het woningpotentieel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan en de Alliantie Wonen.

 
De BGHM is volop in beweging: groei met ons mee!

Als gewestelijke instelling voor sociale huisvesting staan we in voor de begeleiding van de projecten van de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) door ze bij hun beheer bij te staan. We stellen hen daarvoor de nodige financiële middelen ter beschikking met het oog op de uitvoering van hun opdracht van openbare dienst. We erkennen de OVM's en oefenen controle en administratief toezicht uit op hun activiteiten en beheer.

Tegelijkertijd ontwikkelt en verwezenlijkt de Directie Ontwikkeling, als bouwheer voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nieuwe projecten voor de bouw en renovatie van sociale woningen.

Duurzame ontwikkeling ligt ons na aan het hart. Dag na dag verbinden we ons ertoe kwalitatieve, economisch haalbare en sociaal rechtvaardige huisvesting te bieden aan zij die er nood aan hebben.


Hou je van de bouwsector?

 
Je gaat bij de Directie Ontwikkeling als bouwplaatsinspecteur aan de slag.

In deze functie houd je toezicht op de bouwwerken die in de bestekken zijn vastgelegd en geef je advies over de controle van de werken om ervoor te zorgen dat de woningen worden gebouwd met duurzame en betrouwbare bouwtechnieken en materialen.

Dagelijks werk je "in tandem" met de dossierbeheerders: je assisteert hen en voorziet hen van jouw deskundige technische blik.

Je belangrijkste taken in deze functie zijn:

 • Controleren of de werken correct worden uitgevoerd en of ze in overeenstemming zijn met de normen die tijdens de bouwplaatsbezoeken zijn vastgesteld;
 • Actief deelnemen aan bouwplaatsvergaderingen en de notulen ervan opvolgen;
 • Actief deelnemen aan de voorlopige en definitieve opleveringen;
 • Instaan voor de technische en financiële opvolging van de bouwplaatsen (de planning, de voortgangsverslagen, de verrekeningen, de technische fiches, enz. opvolgen) ;
 • Samenwerken met de dossierbeheerders om de brieven en de rapporten op te stellen aan het Directiecomité en de Raad van Bestuur.

Naast je toegevoegde waarde als technicus, controleur en administratief manager beheer je ook je eigen kennis. Door deze kennis te blijven ontwikkelen via opleidingen en diepgaand onderzoek, ben je in staat om al onze teams een up-to-date service te bieden.

Als bouwplaatsinspecteur fungeer je als hulpbron voor de afdeling.

Je verstrekt onder andere de vereiste informatie aan de belanghebbenden van het project.
 

We stellen je talent en je competenties op prijs!

Zijn bouwplaatsen je passie ? Heb je een creatieve geest ? Ben je proactief, autonoom, flexibel en nieuwsgierig ? Dan bezit je alle eigenschappen om thuis te horen bij de BGHM !

Je moet eveneens beschikken over een goede algemene kennis van verschillende bouwmaterialen, bouwtechnieken, en speciale technieken, in het bijzonder met betrekking tot collectieve woningen. Het is van essentieel belang dat je goed op de hoogte bent van de geldende normen en regels. Je toont interesse voor aspecten in verband met de EPB-normen, hernieuwbare energie en duurzaamheid. Je bent in staat om dossiers te behandelen in overeenstemming met je ervaring, je kennis en de richtlijnen van de BGHM. Een goede kennis van de bureauticatoepassingen is essentieel (Office, Outlook, Internet Explorer, enz.).

 

Waar kijken wij naar uit?

 • Je moet beschikken over een bachelor in architectuur, in bouwkunde of in een bouwkundige richting (bv. elektromechanica);
 • Ervaring in de bouwsector is een troef;
 • Tot slot moet je beschikken over de nodige kennis van materialen, bouwsystemen en de bijzondere technieken die bij woningbouw worden toegepast.

Wat hebben we jou te bieden?

Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur. Er wachten je verschillende voordelen op!

 • Bruto basisloon op jaarbasis: 32.930 euro
 • 35 dagen jaarlijks verlof
 • Een goed evenwicht tussen werk en privéleven
 • Maaltijdcheques van €8/gewerkte dag
 • Mogelijkheid om een hospitalisatieverzekering af te sluiten;
 • Uitgebreid opleidingsaanbod;
 • Mogelijkheid om een taalpremie te verkrijgen;
 • Bereikbaar met het openbaar vervoer;
 • Gratis abonnementen op het openbaar vervoer;
 • Fietspremie (27 cent/km);
 • Flexibel werkrooster in een 38-urenweek;
 • Mogelijkheid tot telewerken (na een inwerkperiode en de goedkeuring van de functioneel verantwoordelijke);
 • Een aangename werkomgeving in het centrum van Brussel
 • Een werkomgeving die staat voor teamgeest, engagement en kwaliteit: de 3 fundamentele waarden van BGHM.Brussels.


Herken je jezelf in dit profiel en heb je zin om deel uit te maken van ons team?

Interesse? Stuur ons dan vóór 18 december 2023 je CV en motivatiebrief toe!

 • Via ons mailadres: vacatures@bghm.brussels
 

De BGHM voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit en waakt erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We moedigen iedereen aan om te solliciteren, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, geloofs- of filosofische overtuiging, of handicap.

Redelijke aanpassingen kunnen worden gevraagd. Vermeld ze in je motivatiebrief. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Meer vragen in verband met redelijke aanpassingen? Stuur jouw specifieke vraag dan naar diversite@bghm.brussels

 

 

Contactpersoon
Back to top