Werelddag voor maatschappelijk werk: hoe vechten tegen sociaal isolement

Andere
14/03/2022

Vandaag, 15 maart, is het de Werelddag voor maatschappelijk werk, een dag die bedoeld is om de verwezenlijkingen van het maatschappelijk werk in de kijker te zetten, de zichtbaarheid van de sociale diensten voor de toekomst van maatschappijen te verhogen en de sociale rechtvaardigheid en de rechten van de mens te verdedigen.   

Het thema van dit jaar “Niemand achterlaten” sluit naadloos aan bij één van de onderwerpen die tijdens de jaarlijkse vergadering van de projecten voor sociale cohesie in oktober 2021 aan bod kwamen: isolement in de sociale huisvesting. In de laatste uitgave van ons magazine Contour vertelde Séverine Galoppin van de Dienst voor Maatschappelijke Begeleiding van Sociale Huurders (DMBSH) ons het volgende:

“De Covid-19-crisis heeft een impact op de geestelijke gezondheid van sociale huurders.  De pandemie treft vooral mensen die al kwetsbaar zijn en accentueert ook bestaande moeilijkheden. Ons mobiele team ondersteunt de zestien OVM’s en hun sociale diensten om sociale huurders in psychische nood te helpen.  

Het zijn dus de individuele en collectieve maatschappelijk werkers die contact proberen te behouden met mensen van wie gedacht wordt dat ze geïsoleerd zijn, via regelmatige telefoongesprekken, huisbezoeken met inachtneming van de veiligheidsregels, maar ook rondes in de wijken, de organisatie van activiteiten in de openbare ruimte (creatieve activiteiten, concerten, films, dans, enz.), wachtdiensten op sociale plaatsen zoals sociale wasserijen enz.

Lees het volledige interview in Contour winter 2022.

Back to top