Middag van de sociale huisvesting - SunSud: innoverend energiedelen

Middag van huisvesting
28/04/2022 12:00-13:30
Tekst

Tijdens deze middag komt eerst OVM de Zuiderhaard SunSud presenteren, een innoverend project dat gericht is op de lokale productie en consumptie van hernieuwbare energie. 

In het kader van dit project werden meer dan honderd zonnepanelen geïnstalleerd op de daken van gebouwen van deze OVM. 

De Zuiderhaard streeft verschillende doelstellingen na met dit project: 

  • de gemeenschappelijke lasten beperken dankzij het gebruik van de zelfgeproduceerde zonne-elektriciteit
  • de huurders de kans geven op individuele basis hernieuwbare en lokale zonne-elektriciteit te gebruiken, tegen een lagere prijs
  • de huurders workshops aanbieden waarin ze kunnen leren om de zonne-energie optimaal te benutten
  • energie besparen en tegelijk de sociale cohesie versterken

De BGHM stelt vervolgens de vordering voor van haar zonnepanelenproject.

 

Sprekers:

  • Pierre GENOT, Directeur-beheerder, de Zuiderhaard  
  • Sofie VAN BRUYSTEGEM, City Mine(d)
  • Jean FRIPPIAT, Projectverantwoordelijke, Energie Commune 
  • Serge NOUBONDIEU, Directie Patrimonium - Kadaster en energie, BGHM

 

Om deel te nemen:

U kan zowel digitaal als fysiek deelnemen aan deze middag.

Er wordt na de presentatie een lunch aangeboden aan deelnemers die fysiek aanwezig zijn. Als u graag fysiek wil deelnemen, moet u zich op voorhand inschrijven voor maandag 25 april via bovenstaande knop. 

Om online deel te nemen hoeft u zich niet in te schrijven, het is voldoende om op donderdag 28 april om 12u op deze link te klikken: Toegang tot de Middag

Contactpersoon
 
Back to top