Middag van de Sociale Huisvesting : Eenoudergezinnen en toegang tot huisvesting in het Brussels Gewest

Guldenvlieslaan 72
1060 Brussel
België

Middag van huisvesting
28/09/2023 12:00-14:00
Tekst

In Brussel heeft 32,54% van de gezinnen maar 1 ouder, of bijna 1 gezin op 3. Een ander opvallend feit is dat in 86% van deze gevallen, een vrouw het gezinshoofd is en zelf het grootste deel van de zorg voor de kinderen op zich neemt (mentaal, educatief, financieel en emotioneel).

De toegang tot huisvesting is dus een belangrijk probleem voor deze gezinnen. Met een zeer krappe huurmarkt in Brussel, een enkel inkomen, hoge huurprijzen en een beperkt aanbod van betaalbare woningen, is het vinden van geschikte en degelijke huisvesting een grote uitdaging. Bovendien zijn alleenstaande moeders het slachtoffer van verschillende types discriminatie (afkomst, geslacht, inkomen, enz.), wat hun toegang tot huisvesting bemoeilijkt.

Tijdens deze middag zullen de sprekers de problematiek en de statistische realiteit van dit fenomeen blootleggen, nuttige instrumenten aanreiken en misschien mogelijke oplossingen identificeren.

Sprekers:

Gilles Vander Ghinst, Verantwoordelijke huisvestingsdienst, Eenoudergezinnen Thuis

Kadija Bouchirab, Coördinatrice sociale dienst, Eenoudergezinnen Thuis 

 

Deelnemen:

Een broodjeslunch wordt voorzien tussen 12u en 12u30. 

Om deel te nemen, schrijf u in voor maandag 25 september.

Back to top