Middag van de sociale huisvesting: De nieuwe dienst voor participatie van perspective.brussels en de aankoopcentrale

Middag van huisvesting
9/11/2023 12:00-14:00
Tekst

De missie van de nieuwe dienst voor participatie van perspective.brussels is om  participatieve methoden bij de ontwikkeling van projecten in het Brussels gewest te versterken en te stimuleren. . Hij speelt ook een ondersteunende rol voor gewestelijke en lokale overheidsinstanties en voor burgergroepen die op zoek zijn naar ondersteuning.

Zowel in zijn geheel als in elke fase vereist een participatief proces precieze vaardigheden en specifieke expertise. Daarom wil Perspective projectleiders in staat stellen om snel kwalitatieve externe ondersteuning te vinden voor hun initiatieven.

Om deze doelstellingen te bereiken, heeft perspective.brussels een aankoopcentrale opgezet dat de openbare aanbestedingsprocedures moet vergemakkelijken voor initiatiefnemers van participatieve processen.

Tijdens deze middag zal u meer te weten komen over de dienst participatie en de nieuwe aankoopcentrale van perspective.brussels.

Spreker:

Stéphanie Willems, perspective.brussels

Deelnemen:

Een broodjeslunch wordt voorzien tussen 12u en 12u30. 

Om deel te nemen, schrijf u in voor 7 november.

Back to top