Digitale Middag van de Sociale Huisvesting : Multijobs : diensten en jobs voor sociale huurders

Middag van huisvesting
24/02/2022 12:00-13:30
Tekst

Multijobs, gecreëerd door de sociale huisvestingssector voor de sociale huisvestingssector, is een uniek programma in het Brussels Gewest. Deze sociale onderneming biedt diensten aan (afwerking, schoonmaak, wasserij) aan sociale huisvestingsmaatschappijen en hun huurders en beoefent socio-professionele integratie, met name voor bewoners van sociale woningen.

Eerst zal Multijobs de voordelen van een deelname en een uitvoering van dit programma presenteren. Dan zullen de OVM's Brusselse Woning en Lakense Haard, leden van de beheersorganen van Multijobs, hun ervaringen delen.

Deelneemen:
Het is niet nodig om u in te schrijven voor deze Middag. Om deel te nemen, hoeft u enkel op onderstaande link te klikken op donderdag 24 februari om 12u. 

Toegang tot de Middag

Back to top