Onze vacatures

De BGHM zet in op innovatie en creatie. Haar opdracht bestaat erin om met vernieuwende en duurzame oplossingen, een antwoord te bieden op de uitdagingen op het vlak van huisvesting in het Brussels Gewest.

Of het nu gaat om modulaire woonpaviljoenen die bijdragen tot een versneld renovatietempo, projecten die samen met andere partners worden opgezet om een mix van functies in een wijk te creëren of de integratie van hedendaagse kunst in de sociale woongehelen: de BGHM speelt altijd een hoofdrol.

De vacatures worden bekendgemaakt op onze website en in sommige gevallen op andere communicatiekanalen (zoals LinkedIn). Er wordt altijd een uiterste datum bepaald waarop de kandidaturen ingediend moeten worden (minimum 15 dagen – maximum 30 dagen).

De dienst Human Resources en de dienstverantwoordelijke(n) selecteren de kandidaturen. Een extern bedrijf test vervolgens de geselecteerde kandidaten. Het is de bedoeling dat de generieke competenties worden getest waarover de kandidaat moet beschikken om de voorgestelde functie uit te oefenen.

De kandidaten die voor de testen slagen, worden uitgenodigd voor een gesprek bij de BGHM. Dat gesprek heeft betrekking op de motivatie van de kandidaat, de technische competenties en de via de STAR-methode geteste generieke competenties.

De HR-dienst volgt de kandidaturen altijd op en de kandidaten die bij de diverse stappen van de procedure niet worden geselecteerd, worden hiervan per mail op de hoogte gebracht. 
 
Wat de voordelen betreft:

 • Glijdende werkuren bij de prestaties van 38 u per week;
 • Elektronische maaltijdcheques met een faciale waarde van 8 euro;
 • 35 dagen jaarlijks verlof;
 • Mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te genieten;
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de arbeidsuren);
 • Gratis hospitalisatieverzekering;
 • Abonnementen openbaar vervoer 100% terugbetaald;
 • Kantoren makkelijk met openbaar vervoer bereikbaar;
 • Mogelijkheid om een fietspremie te genieten.
   

Ontdek onze organisatie op onze Linkedin account.

Hieronder kan u de huidige vacatures vinden voor een functie binnen de BGHM of bij een van haar partners.

 

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

De BGHM voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit en waakt erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We moedigen iedereen aan om te solliciteren, ongeacht uw afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, geloofs- of filosofische overtuiging, of handicap.

Redelijke aanpassingen kunnen worden gevraagd. Vermeld ze in uw motivatiebrief. Geef zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en duid ook aan welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware,...).

Meer vragen in verband met redelijke aanpassingen? Stuur jouw specifieke vraag dan naar diversite@bghm.brussels

Beschikbare vacatures