Reglementering - ARHUU

Samenstelling, verkiezing, werking en financiering.

Vanaf 01.01.2014 - Brusselse Huisvestingscode

Betreffende de Adviesraden van de Huurders moeten de artikelen 81 tot 89 van de Brusselse Huisvestingscode worden geraadpleegd.

ARHUU-Besluit Regering

BBHR van 12 mei 2016 (B.S. 02/06/2016) - Betreft de adviesraden van de huurders opgericht bij de openbare vastgoedmaatschappijen. Betreft zowel de samenstelling, de verkiezing van de adviesraden van de huurders, hun werking en hun financiering.

ARHUU-Ministerieel besluit

Ministerieel besluit van 26 september 2016 (B.S. 10/10/2016) betreffende de verkiezingen van de adviesraden van de huurders ingesteld bij de openbare vastgoedmaatschappijen van 25 maart 2017 en de modaliteiten voor de terbeschikkingsstelling van de lokalen door de vastgoedmaatschappijen

Document(en):