Ministeriële besluiten – Meervoudige inschrijving

Ministeriële besluiten van 7 december 2001 ter uitvoering van het besluit van 26 september 1996.

Ministerieel besluit 1 : Structuur van de fiches

Ministerieel besluit tot vaststelling van de gegevens over de huurders en van de structuur van de fiches voor de indiening van een aanvraag voor een sociale woning. (door de BGHM gecoördineerde versie)

Ministerieel besluit 2 : Inkomsten

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bewijsstukken voor de inkomsten bij de indiening van een aanvraag voor een sociale woning. (door de BGHM gecoördineerde versie)

Ministerieel besluit 3 : Formulier

Ministerieel besluit houdende het model van het formulier voor de indiening van een aanvraag voor een sociale woning. (door de BGHM gecoördineerde versie)

Ministerieel besluit 4 : Lijst van de documenten

Ministerieel besluit houdende de lijst van de documenten die doorgestuurd moeten worden bij de indiening van een aanvraag voor een sociale woning. (door de BGHM gecoördineerde versie)

Ministerieel besluit 5 : Beheer van het register

Ministerieel besluit houdende de wijze van beheer, controle en archivering van het kandidatenregister voor een sociale woning. (door de BGHM gecoördineerde versie)

Ministerieel besluit 6 : Voorkeurrechten

Ministerieel besluit tot vaststelling van de situaties die recht geven op voorkeurrechten bij de indiening van een aanvraag voor een sociale woning. (door de BGHM gecoördineerde versie)

Document(en):