Ministeriële besluiten - Huurprijs

Ministerieel besluit van 23 augustus 2016 (B.S. 10/10/2016) tot vaststelling van het gemiddeld jaarlijks gasverbruik voor de verwarming van een woning dat moet worden gebruikt voor de berekening van de huurtoeslag voor passief-, lage energie- en zeer lage energiewoningen in de sociale huisvestingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ministerieel besluit van 8 februari 2018 (B.S. 15/2/2018) tot bepaling van het begrip kostprijs voor de toepassing van de bepalingen van Hoofdstuk V van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 betreffende de verhuur van woningen voor middeninkomens

Document(en):