Huurbesluit & Type huurovereenkomsten

Het verhuren van sociale woningen in het Brussels Gewest wordt geregeld door het besluit van 26/09/1996 (BS van 14/11/1996). De bepalingen van dit besluit betreffen de kandidaat-huurders en huurders van de openbare vastgoedmaatschappijen.

Huurbesluit & Type-huurcontract

BBHG 26 september 1996 gecoördineerd door de BGHM - Het verhuren van sociale woningen in het Brussels Gewest wordt geregeld door het besluit van 26/09/1996 (BS van 14/11/1996). De bepalingen van dit besluit betreffen de kandidaat-huurders en huurders van de openbare vastgoedmaatschappijen. In dit besluit gaat het namelijk om de toelatingsvoorwaarden, de voorkeurrechten, de toewijzing van een woning en de berekening van de huurprijs.

Type-huurcontracten

Type-huurcontract van onbepaalde duur

Bijlage 3 van het door de BGHM gecoördineerde BBHR van 26 september 1996 - Type-huurcontract van onbepaalde duur van toepassing op de sociale huisvestingssector. Dit contract is van toepassing op de huurders van wie de overeenkomst in werking trad vóór 1 januari 2013 en die van woning veranderen na 1 januari 2013. Het contract is tevens van toepassing op de huurders die voor het eerst een woning huren vanaf 1 januari 2013, maar die op de datum van inwerkingtreding van het oorspronkelijke huurcontract voor minstens 66% gehandicapt zijn en/of ouder zijn dan 65 jaar (of een lid van het gezin).

Type-huurcontract bij renovatie

Bijlage 5 van het door de BGHM gecoördineerde BBHR van 26 september 1996 - Type-huurcontract bij renovatie van toepassing op de sociale huisvestingssector

Type-huurcontract van bepaalde duur

Bijlage 6 van het door de BGHM gecoördineerde BBHR van 26 september 1996 - Type-huurcontract van bepaalde duur van toepassing op de sociale huisvestingssector. Contract van toepassing op de huurders van wie de overeenkomst in werking treedt na 1 januari 2013, met uitzondering van de huurders van wie de situatie geregeld wordt door het contract van onbepaalde duur, opgenomen als bijlage 3 bij het BBHR van 26 september 1996

Document(en):