Brusselse Huisvestingscode & elementaire vereisten (veiligheid / gezondheid / uitrusting)

Het algemeen kader van de sector van de sociale huisvesting voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vastgelegd door de ordonnantie van 1 april 2004 (BS 29/04/04) die de ordonnantie van 17 juli 2003 (BS 09/09/03) aanvult.

Brusselse Huisvestingscode

Ordonnantie van 17 juli 2003 door de BGHM gecoördineerd - Bepaald de opdrachten van de BGHM en de OVM, de minimumregels voor de sociale huisvesting, en de administratieve procedure voor klachten.

Verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting

BBHG 4 september 2003 door de BGHM gecoördineerd - Bepaling van de elementaire verplichtingen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de woningen.

Document(en):