Kwaliteitscharter

Iedere actie van de BGHM-medewerkers, die worden beschouwd als de ambassadeurs van de organisatie, is gestoeld op de gedeelde waarden neutraliteit, gelijke behandeling en respect

Die waarden werden samengebracht in een kwaliteitscharter en vertaald naar 14 verbintenissen voor een Brusselse sociale huisvesting die economisch houdbaar, maatschappelijk rechtvaardig rechtvaardig en ecologisch duurzaam is. 

In de 14 verbintenissen die de BGHM in het kwaliteitscharter aangaat, zijn al haar opdrachten samengevat. Het is dus niet zomaar een document - het kwaliteitscharter is dé referentie voor de verbintenissen van de BGHM inzake de kwaliteit van haar dienstverlening.

Document(en):