Kwaliteitscharter

Artikel 10 van de beheersovereenkomst van niveau 1 stelt de uitwerking van een « kwaliteitscharter » voorop.

Aan de hand van de 14 verbintenissen van dit charter trachten we een kwaliteitsvolle openbare dienst te zijn. We stellen alles in het werk om de Brusselse sociale huisvesting economisch houdbaar, maatschappelijk rechtvaardig en ecologisch duurzaam te maken.

In de 14 verbintenissen die de BGHM in het kwaliteitscharter aangaat, zijn al onze opdrachten samengevat. We baseerden ons op de reglementaire teksten in onder andere de beheersovereenkomst en richten onze aanpak 100% op de gebruikers. 

  • Op institutioneel vlak kadert dat kwaliteitscharter in een aanpak voor alle gebruikers van de BGHM: de OVM's, de sociale huurders en de kandidaat-huurders.
  • Op bestuurlijk vlak weerspiegelt het charter de bezieling die de BGHM van al haar medewerkers verwacht.

Een « kwaliteitscharter » is niet zomaar een document. Het is dé referentie voor de verbintenissen van de BGHM inzake de kwaliteit van haar dienstverlening.
Het voltallige personeel van de BGHM werd betrokken bij de uitwerking van de verbintenissen. Daarom duurde het een jaar om het charter op te stellen. We verwachten dat elk personeelslid de verbintenissen goed begrijpt en engageren ons samen voor de uitvoering ervan.

Ontdek ons kwaliteitscharter.

Document(en):