Renovatie

De meeste sociale woningen werden gebouwd in de loop van vorige eeuw. Dat betekent dat aan bepaalde sociale woningen belangrijke renovatiewerken moeten gebeuren, niet alleen om niet te bouwvallig te zijn, maar ook om te beantwoorden aan de huidige normen en de huurders een modern comfort te kunnen bieden.

Het renovatieprogramma wordt uitgewerkt via vierjaarlijkse plannen.


Investeringsstrategie, kwaliteitscontrole en assistentie: de vierjaarlijkse plannen

De BGHM werkt mee aan de voorbereiding en de uitvoering van de vierjaarlijkse renovatieplannen van de OVM’s.

De BGHM analyseert de jaarlijkse strategische investeringsplannen van de sector, vergelijkt ze met de noden en prioriteiten van het technisch kadaster en de OVM’s.

De OVM’s geven de prioriteit van hun behoeften aan, zodat de BGHM een gewestelijk vierjaarlijks investeringsprogramma of aanvullende investeringsprogramma’s kan voorstellen aan de regering.

De OVM’s zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de programma’s. Zij beheren alle stappen van de renovatieprojecten tot het einde van de werken.

De BGHM werkt mee aan de uitvoering van de programma’s en controleert tijdens het proces de technische kwaliteit, de vooruitgang en de juridische geldigheid van de uiteenlopende opdrachten.


Instrumenten in het leven roepen

Tegelijkertijd werkt de Directie Patrimonium voortdurend praktische, technische en juridische instrumenten uit. Hiermee kunnen de OVM’s de technische kwaliteit van hun projecten verbeteren, de uitvoeringstermijnen verkorten en de juridische zekerheid van de opdrachten waarborgen. De Directie zorgt er ook voor dat die instrumenten regelmatig bijgewerkt worden.

De BGHM zorgt ook voor de erg belangrijke energiecertificatie van sociale woningen en staat in voor de opstelling en het beheer van de PLAGE-programma’s van de sector, met de bedoeling om woningen duurzaam te beheren.


Uitwerking van het Technisch kadaster

Het Technisch kadaster is het resultaat van een samenwerking tussen het Gewest, de BGHM en de OVM’s. Het is namelijk een inventaris van het volledige vastgoedpatrimonium van de OVM’s die voortdurend up-to-date blijft.

De staat van elk van de 39.000 sociale woningen kan hier dus bekeken worden op basis van parameters zoals isolatie, verwarming en beglazing. Aan de hand van die stand van zaken bepalen we welke renovaties we inplannen.

Bovendien beschikken we dankzij dit kadaster over geconsolideerde statistische gegevens. We krijgen zo een globale of gedetailleerde kijk op de staat van het OVM-woningenbestand en zien meteen waar aanpassingen nodig zijn.

Het programma omvat ook een module voor de planning van de bouwwerken. Hiermee programmeren de vastgoedmaatschappijen hun investeringen en volgen deze op tot aan de oplevering. Tot slot hebben ze dankzij een energieboekhoudingsmodule een overzicht van het verbruik van de gebouwen.

De BGHM richtte dit Technisch kadaster op, werkte het uit en beheert het nog steeds. We zijn hiermee de eerste Belgische maatschappij in de openbare huisvestingssector die dit erg doeltreffende en op punt gestelde samenwerkingsinstrument gebruikt.