Programma 101e%

Kunst – Stedenbouw - Participatie

De BGHM voert sinds 2002 het 101e% uit dat hedendaagse kunstwerken installeert op sites van sociale woningen. 

Door participatieve kunst te ondersteunen, draagt de BGHM bij tot de verbetering van de gemeenschappelijke ruimtes van sociale woonprojecten en van de levenskwaliteit en het welzijn van de huurders.

Kunst en participatie van bewoners 

Het creatieproces van deze originele kunstwerken moedigt ontmoetingen en dialoog aan tussen bewoners, de OVM en de kunstenaar. Verschillende van de verwezenlijkte projecten werden al met prijzen bekroond. 

Iedere kunstenaar schept een kwaliteitsvol kunstwerk dat op een relevante en evenwichtige manier beantwoordt aan de drie fundamentele pijlers van het programma:

  • artistiek
  • sociaaal
  • stedenbouwkundig  

In de brochure "De sociale sector en de hedendaagse kunst ontmoeten elkaar" vindt u meer informatie over dit proces. 

De projecten van het 101e% 

Verschillende projecten zijn momenteel in uitvoering. U kan deze terugvinden op de kaart van de 101e% projecten. 

Document(en):