Nieuwbouw

“Het is onze ambitie om kwalitatieve, vernieuwende woningen te bouwen die aangepast zijn aan de noden van de bewoners en goed passen binnen de wijken”,

aldus Dorien Robben, adjunct-directeur-generaal van de BGHM.


Gewestelijk Huisvestingsplan

De vraag naar betaalbare woningen is erg groot in Brussel omwille van de lage inkomens, de sterke stijging van de woonkosten en de bevolkingsgroei. Het Gewestelijk Huisvestingsplan, dat werd ingevoerd door het Brussels Gewest in 2005, wil een antwoord bieden op deze huisvestingscrisis. Dit plan wil 5.000 woningen bijbouwen waarvan 3.500 sociale woningen en 1.500 woningen voor middeninkomens.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering vindt het erg belangrijk om alle, ook lokale, initiatieven aan te moedigen die voor een stijging van het aantal openbare woningen kunnen zorgen. Naast de woningen die worden voorzien door SFAR en het Woningfonds, wil de BGHM  in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan 4.000 woningen bouwen.  


Alliantie Wonen

Om in te spelen op de groeiende behoefte aan woningen in Brussel en om een verergering van de wooncrisis voor te zijn, brengt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar woonbeleid de komende jaren in een hogere versnelling. In het kader van de Alliantie Wonen werd de BGHM gevraagd om 4.000 woningen te bouwen, waarvan 3.000 sociale woningen en 1.000 middenklassewoningen.

Naast de bouw van nieuwe sociale woningen en middenklassewoningen, plant de BGHM ook meer koopwoningen, bescheiden woonsten en woningen tegen vastgestelde prijs. Dankzij de Alliantie Wonen worden er ook bijkomende middelen voorzien voor de renovatie van het sociale woningenbestand.

Innoverende woningen

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wil het aanbod van sociale en middenklassewoningen verbreden door innoverende woningen te ontwikkelen. In het kader van de Alliantie Wonen plant de BGHM 200 innoverende woningen:

  • gemeenschappelijk
  • gemeenschappelijk en autonoom voor bejaarden
  • gemeenschappelijk en autonoom voor personen met beperkte mobiliteit (PBM’s)
  • intergenerationeel

De BGHM is een voorloper in vernieuwende woningen. We beloven gemeenschapswoningen en intergenerationele woningen te bouwen voor mensen die zelfstandig leven, bejaarden of PBM’s, om het leven in een gemeenschap aan te moedigen en geïsoleerde mensen opnieuw een plaats te geven in de wijken.