Leefmilieu

Wij hechten veel belang aan duurzaamheid en aan de bescherming van het milieu. Daarom probeert de BGHM zoveel mogelijk energie te besparen.


Energiecertificatie

Voor elk gebouw dat verhuurd wordt moet een EPB-certificaat afgeleverd worden dat zijn energieprestatie evalueert. Dit is wettelijk verplicht.

In november 2011 stelde de Brusselse Huisvestingsmaatschappij (BGHM) een team van certificateurs ter beschikking van de OVM’s. Zij kunnen bij elke nieuwe verhuring de woning van het verplichte EPB-certificaat voorzien.

De certificateurs beschikken ook over een specifieke erkenning die hen toelaat om openbare gebouwen te certificeren. Jaarlijks controleren zij dus ook de lokalen en vertrekken die de OVM’s gebruiken.


PLAGE 2016-2020

Het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE) is een methode om zonder zware investeringen aanzienlijke energiebesparingen te realiseren. PLAGE wil een nieuwe energiecultuur creëren door alle spelers te mobiliseren die betrokken zijn bij het beheer van vastgoedpatrimonium.

Dankzij een PLAGE kan  het energieverbruik van de gebouwen proactief beheerd worden, omdat men beschikt over een actieplan op korte termijn en met een kleine investering die op minder dan 5 jaar terugverdiend is. Het helpt ook om investeringen op middellange en lange termijn te plannen, in een perspectief van duurzaam beheer.

In 2012 namen 11 OVM’s deel aan een vrijwillig PLAGE-project gecoördineerd door Leefmilieu Brussel. Dankzij afbouwende subsidies konden ze de aanwerving van energieverantwoordelijken financieren voor dit pilootproject. Door enkele eenvoudige en goedkope ingrepen verminderden de OVM’s het gemiddelde brandstofverbruik van de betrokken gebouwen met ongeveer 15%.

Intussen voerde de BGHM een nieuw vrijwillig PLAGE-programma in bij de OVM's. Het is de bedoeling om alle OVM’s ertoe aan te zetten om tegen eind 2017 over een vaste energieverantwoordelijke te beschikken en intussen ook het verbruik van de meest energieverslindende gebouwen te verminderen.Net zoals bij het eerste PLAGE-programma waaraan Leefmilieu Brussel haar ondersteuning verleende, zorgt het gewest voor zowel financiële als technische steun.


Project zonnepanelen

Om mee inspanningen te doen om groene energie op te wekken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal de BGHM investeren in het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de gebouwen van de OVM’s.

Dankzij dit project zullen de huurders een lagere energierekening hebben en helpen ze mee aan een beter milieu.