Interne klachtendienst

Bent u ontevreden over de werking van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)? Dan kan u zich richten tot de interne klachtendienst.

enlightenedLet wel: De klacht mag alleen gaan over de wijze waarop de BGHM (beambte of dienst) u behandelde in een bepaalde aangelegenheid. De interne klachtendienst van de BGHM is niet gemachtigd om te oordelen over de grond van dossiers. 

Bovendien is de interne klachtendienst ook niet bevoegd om te beslissen over klachten aangaande beslissingen en de werking van de Openbare Vastgoedmaatschappijen. Daarvoor volgt u de klachtenprocedure zoals vermeld in artikel 76 van de Brusselse Huisvestingscode.

Lees meer over de klachtenprocedure.

mailHebt u dus een klacht over de eigenlijke werking van de BGHM? Bezorg ons deze als volgt:

 • Per post of ter plekke af te geven:

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Ter attentie van de Interne Klachtendienst
Jourdanstraat 45-55
1060 Brussel

 

  Voor meer informatie kan u terecht bij de leden van de interne klachtendienst op het hierboven vermelde adres of telefonisch op het nummer 02/533.19.11.

  Om behandeld te worden, moet uw klacht volgende zaken omvatten:

  • Uw naam en adres
  • De naam van de beambte of de dienst van de BGHM waartegen u een klacht indient
  • Hoe of waarom u in contact kwam met de BGHM
  • De reden van uw klacht (mag niet langer dan 6 maanden geleden zijn)
  • Uw klacht mag niet eerder door de interne klachtendienst behandeld zijn
  • Uw klacht mag niet gaan over een beslissing van de BGHM over de grond van een dossier.
  • Uw klacht mag enkel gaan over de manier waarop de BGHM (beambte of dienst) tegenover u handelde in een bepaalde aangelegenheid

  Binnen de 10 dagen na ontvangst van uw klacht laten we u weten of uw klacht beantwoordt aan deze voorwaarden. Zo ja, dan zoekt de interne klachtendienst een oplossing in overleg met de dienst waartegen de klacht werd ingediend.

  U ontvangt vervolgens een gemotiveerd antwoord per aangetekende brief binnen 60 dagen na de ontvangst van uw klacht.

  Samenstelling van de Interne Klachtendienst:

  • Mevrouw Caroline OSSELAER (F)
  • Mevrouw Sarah WASTEELS (N)
  Document(en):