Facturatie wordt elektronisch in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Digital
Financiering

Om de moderniseren en administratief te vereenvoudigen, besliste de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om het gebruik van elektronisch factureren uit te breiden.

Vanaf 1 november 2020 worden facturen enkel nog in elektronisch formaat aanvaard voor alle overheidsopdrachten die besturen en overheidsinstellingen vanaf die datum plaatsten. Na die datum worden facturen in een ander formaat (papier, e-mail,…) niet meer verwerkt. De maatregel geldt dus ook voor de BGHM en heeft ook betrekking op alle bestekken. Voor meer informatie kan je terecht bij de cel overheidsopdrachten.

De elektronische facturatie is zowel voor bedrijven als besturen een kostbaar instrument voor administratieve vereenvoudiging (doeltreffender, transparanter,…) en zorgt bijgevolg voor aanzienlijke besparingen (minder kosten voor printen en verzenden, kortere betalingstermijnen …). Naast die voordelen wordt ook de impact op ons leefmilieu verminderd en dat betekent dat overheidsdiensten ook meer belang aan die evolutie moeten hechten.

Alle uitleg over het nieuwe elektronische systeem vind je op de website van easy.brussels. Op die site vind je veel informatie over elektronische facturatie: wat is een elektronische factuur, wat zijn de voordelen, hoe werkt het, wat zijn de verplichtingen,...

Bovendien vind je adviezen naargelang je een bestuur of een onderneming bent en waarvoor de elektronische facturatie geldt.

Aangezien de elektronische facturatieplicht vanaf 1 november geldt, leer je er best zo snel mogelijk mee om te gaan. Ga dus naar de website van easy.brussels.

Heb je toch nog hulp nodig? Geen probleem. Neem contact op met de directeur van de dienst Financiën van de BGHM, Tom REINHARD (treinhard@bghm.brussels)