Anderlecht: aankondiging van opdracht voor het project Sylvain Dupuis

Aankondiging van opdracht

De BGHM start de aankondiging van opdracht voor het bouwproject Sylvain Dupuis in Anderlecht. De gemeente Anderlecht wordt de toekomstige beheerder van het project.

Het betreft de bouw van 60 middenklassewoningen, een kinderdagverblijf voor 56 kinderen en een culturele voorziening voor de vzw « Monumento » die momenteel het kunstpark beheert. Het perceel is in twee verdeeld: een deel is bestemd voor het eigenlijke bouwproject en het andere deel van het park is bestemd voor monumentale kunst, een artists in residence en een documentatiecentrum.

De BGHM is dus op zoek naar een multidisciplinair team (architect, ingenieur stabiliteit, ingenieur bijzondere technieken, EPB-adviseur, veiligheids- en gezondheidscoördinator, geluidsdeskundige) voor de volledige opdracht voor studie en opvolging van de werken.

De aankondiging van opdracht voor het project Sylvain Dupuis staat vanaf vandaag op e-procurement.

Geraamd bedrag van de werken : € 12.250.509,75  excl. BTW.
Termijn : 16/12/2020 om 14u