Algemeen

Tabel technisch toezicht

 

Stappen

 

Toezicht achteraf

≤ 200.000 euro

 

Afgeslankt toezicht

>200.000 euro en ≤2.000.000 euro

 

Zwaar toezicht

> 2.000.000 euro

 

Afwijkend toezicht

< 5 miljoen euro

1. Oproep tot mededinging studies (bestek)

/

Info

Goedkeuring (30 KD) →

Goedkeuring (30 KD) →

2. Keuze studiehoofdbureau

/

Info

Goedkeuring (30 KD) x

Goedkeuring (30 KD) x

Keuze studiebureaus andere stakeholders (VGC, landmeter, ...)

/

Info

Info

Info

Bestelling studies

/

Info

Info

Info

3. Aanhangsels hoofdopdracht studiebureaus

/

Info

Goedkeuring (30 KD) →

Goedkeuring (30 KD) →

4. Voorontwerp en gunningswijze opdracht van werken

/

Goedkeuring (50 KD) →

Goedkeuring (50 KD) x

Goedkeuring (50 KD) x

Indiening aanvraag stedenbouwkundige vergunning

/

Info

Info

Info

5. Oproep tot mededinging werken (BA)

/

Info

Goedkeuring (60 KD) →

Goedkeuring (60 KD) →

6. Keuze aannemer

/

Info

Goedkeuring (30 KD) x

Goedkeuring (30 KD) x

Bestelling werken

/

Info

Info

Info

7. Verrekeningen/wijzigingen werken (DV4, DV5, ...)

 

/

 

Info

Goedkeuring (30 KD) →

Goedkeuring (30 KD) →

8. Eindverrekening (DV1)

/

Info

Goedkeuring (30 KD) →

Goedkeuring (30 KD) →

Voltooiing werken

Informatie voltooiing werken en controle via steekproeven

 

 

                                  

Totaal dagen

 

MAXI 50 KD

MAXI 200 KD

MAXI 200 KD

 

→ : OVM mag naar de volgende stap overgaan als de termijn niet nageleefd wordt;

               

x : Als de termijn niet nageleefd wordt, mag de OVM niet naar de volgende stap overgaan, maar heeft het recht om bij de RvB van de BGHM in beroep te gaan. Vrijstelling goedkeuring voor de stappen bij toepassing van het afwijkende toezicht.