Openbare sector

Biloba

Gewestelijk Huisvestingsplan

De projecten van het Gewestelijk Huisvestingsplan worden met verschillende openbare partners (waaronder de BGHM) als volgt opgezet:

PARTENERSHIPS OPDRACHTEN

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

OPDRACHTEN

 1. borg staan voor de leningen die de BGHM 27 jaar lang aanging
 2. de helft van de jaarlijkse betaling of annuïteit dekken die aan de financiële instantie wordt toegekend

+

 

Opdrachtgever

 • ofwel de BGHM 

 

OPDRACHTEN

 1. het project coördineren
 2. de aannemer betalen na de bouwwerken of op basis van vorderingsstaten

+

 

Eigenaar van het terrein

 • ofwel een Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM)
 • ofwel een gemeente
 • ofwel de BGHM
 • ofwel Citydev
 • ofwel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • ofwel een OCMW

OPDRACHTEN

 1. een opstalrecht van 30 jaar toekennen aan de opdrachtgever
 2. na afloop van het opstalrecht krijgt de eigenaar de terreinen en de bouwwerken opnieuw in volle eigendom

+

 

Toekomstige beheerder van de woningen

 • een OVM voor de sociale woningen
 • een gemeente voor de woningen voor middeninkomens

OPDRACHTEN

 1. de woningen beheren tot 27 jaar na hun voorlopige oplevering
 2. het beslissingsverloop begeleiden
 3. alle woningen aan de eigenaar van het terrein teruggeven aan het einde van het project of bij afloop van de beheersovereenkomst tussen de beheerder van de woningen en de eigenaar van het terrein na de beheersperiode van 27 jaar die op de bouw volgt
 4. de opdrachtgever terugbetalen van de huuropbrengst (voor een bedrag van 50% van de investering voor de sociale woningen en 66% voor de woningen voor middeninkomens)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Alliantie Wonen

Klassieke projectoproep Alliantie Wonen voor openbare partners

In het verlengde van het Gewestelijke Huisvestingsplan doet Alliantie Wonen een beroep op de openbare partners (OVM’s, gemeenten, OCMW’s) om de BGHM beschikbare terreinen toe te vertrouwen om nieuwe woningen op te bouwen.

In mei 2014 ging er een eerste projectoproep uit naar de openbare partners. Na deze oproep werden 1.000 woningen geïdentificeerd. Hoewel het om een aanzienlijk aantal woningen gaat, volstaat dit niet om de doelstellingen te halen.

Bent u een OVM, gemeente of OCMW met beschikbare grond om woningen op te bouwen? Neem contact op met de BGHM om het ontwikkelingspotentieel te bespreken.

Projectoproep Alliantie Wonen ‘Aankopen’ gericht aan openbare partners

Naar aanleiding van de prospectie van de BGHM en om het luik Aankopen uit te breiden, doet de Alliantie Wonen een beroep op de openbare partners (OVM’s, gemeenten, OCMW’s). Hen wordt gevraagd om aan de BGHM ontwikkelingsprojecten voor te stellen voor woningen in het kader van de aankoop van onroerend goed.

In het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2016 leest u het besluit in verband met de toekenningsvoorwaarden en de procedureregels die van toepassing zijn op de BGHM, de OVM’s, de gemeenten en de OCMW’s. Deze regels zijn eigen aan de financiering van projecten tot aankoop, onteigening en renovatie.

Via dit besluit kunnen de OVM’s onder bepaalde voorwaarden afbraak- en reconstructiewerken van woongebouwen in hun bezit voorstellen aan de BGHM. Het besluit voorziet dat er elk jaar een projectoproep plaatsvindt in functie van de beschikbare budgetten.

Deze openbare partners werden in mei 2016 en mei 2017 al uitgenodigd om op 2 projectoproepen voor Aankoop in te gaan.

Prefab woonpaviljoenen in hout

In het kader van de doelstellingen van de Alliantie Wonen en in het licht van de uitdagingen ervan, ontwikkelde de BGHM pistes die het openbare vastgoedbestand voor verhuur snel en efficiënt vergroten. Een deel van deze oplossing bestaat uit het bouwen van prefab woonpaviljoenen in hout.

Om dit luik te ontwikkelen, doet de Alliantie Wonen ook een beroep op de openbare partners (OVM’s, gemeenten, OCMW’s) om hun beschikbare terreinen toe te vertrouwen aan de BGHM.