Opdracht van werken

Via de opdrachten voor werken wordt een aannemer aangeduid die belast is met de realisatie van een bouwproject dat beantwoordt aan de noden die werden bepaald door de aanbestedende overheid.

Deze opdrachten worden meestal geplaatst in de vorm van een open procedure of een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie.