Opdracht van diensten

Om de doelstellingen voor de bouw van sociale woningen te behalen, lanceert de BGHM als aanbestedende overheid opdrachten voor diensten.

De bedoeling van deze opdrachten is een uitvoerder aan te duiden voor een project. Die uitvoerder wordt dan belast met de volledige studieopdracht en de opvolging van de werken binnen het project. Hiervoor duidt de BGHM meestal een pluridisciplinair team aan bestaande uit ten minste een architect, een stabiliteitsingenieur, een ingenieur in speciale technieken, een EPG-adviseur en een veiligheids- en gezondheidscoördinator.

Deze opdrachten worden meestal geplaatst in de vorm van een beperkte procedure. De kandidaten wordt gevraagd een dossier in te dienen. Op basis daarvan worden 5 kandidaten geselecteerd. Enkel deze 5 kandidaten kunnen een bod indienen.