Opdracht

Vanaf 01/12/2017 moeten alle deelnemingsaanvragen en offertes aan de hand van de toepassing e-Tendering elektronisch ingediend worden voor overheidsopdrachten ten belope van het bedrag dat exclusief B.T.W. wordt bepaald in artikel 92 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 92 van de wet bepaalt dat maximumbedrag op 30.000 euro excl. BTW.

Toepassingen van E-Procurement

In dat verband heeft de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) een reeks elektronische toepassingen (hierna "e-Procurement-toepassingen" genoemd) uitgewerkt waarmee ondernemingen en overheidsdiensten (hierna allebei "de gebruikers” genoemd) de plaatsing van overheidsopdrachten elektronisch kunnen organiseren, beheren en opvolgen.

Vanaf 01/12/2017 moeten de gewestelijke overheden de documenten van de opdracht online plaatsen via de toepassing e-Notification . Met deze toepassing kunnen overheidsdiensten hun overheidsopdrachten zowel op Belgisch als op Europees niveau publiceren en de documenten van de opdracht online ter beschikking stellen. Met diezelfde toepassing kunnen ondernemingen van de aankondigingen van opdracht kennis nemen en de bijbehorende documenten van de opdracht raadplegen.

De ondernemingen kunnen deelnemingsaanvragen en offertes elektronisch indienen en de aanbestedende overheden kunnen de opening van de offertes elektronisch organiseren via de toepassing e-Tendering.

Voor de onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking onder de Europese maximumbedragen (maar waarvan het bedrag boven de 30.000 euro excl. BTW ligt) maken de aanbestedende overheden alle documenten van de opdracht bekend via het platform "Free Market" (module e-notification).

Alle toepassingen zijn beschikbaar via het portaal. Gebruikers vinden er ook handleidingen en checklists over het gebruik van alle e-Procurement-toepassingen.

Wat het gebruik van de e-Procurement-toepassingen betreft, biedt de FOD BOSA (Beleid en Ondersteuning) gebruikers bovendien gratis assistentie via de helpdesk van de dienst e-Procurement of 02-790 52 00.

In deze rubriek vindt u ook :