Aankoop van 18 sociale woningen: de eerste sleutel-op-de-deurwoningen in Schaarbeek

21/06/2021

De huurderscoöperatie Comensia stelt met trots haar nieuwe "sleutel-op-de-deur"-aankoop voor, Raafstraat 17, die een voormalige zagerij vervangt om plaats te maken voor 18 kwaliteitsvolle sociale woningen in het hart van de Helmetwijk in Schaarbeek.

Deze nieuwbouw bestaat uit 14 appartementen, bereikbaar met liften aan de straatkant en 4 achterhuizen met privé-tuinen. Een tuin in het blok staat ter beschikking van de huurders en zal, naast een ontmoetingsplaats, de aanleg van een collectieve moestuin mogelijk maken. Ten slotte zijn er ook parkeerplaatsen voor auto's, moto’s en fietsen.

De parkeerplaatsen zullen worden verhuurd via een externe exploitant, waardoor er parkeeroplossingen kunnen worden aangeboden voor zowel de sociale huurders als voor de buurtbewoners.

Het project werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de verkoop van eenheden door de ontwikkelaar Real Invest Project en het bouwbedrijf Laurilan. Het bureau Immo Références, een bemiddelaar voor de marketing van projecten, heeft gereageerd op de oproep van de BGHM voor sleutel-op-de-deurprojecten. De constructie werd daarom aangepast om sociale huisvesting mogelijk te maken, met behoud van een hoogwaardige afwerking.

Bieke Comer, voorzitster van de BGHM, verduidelijkt: “De afgelopen jaren hebben wij ernaar gestreefd steeds meer nieuwe sociale woningen te verwerven. Daarom kopen wij woningen die door de privé-sector worden gebouwd, onder andere via sleutel-op-de-deurprojecten. Onze juristen en ingenieurs kunnen de dossiers zeer snel analyseren. Dus, na iets meer dan een jaar, kunnen we nu nieuwe huurders verwelkomen, wat heel snel is in vergelijking met andere projecten.”

Wat energie-efficiëntie betreft, zijn de appartementen uitgerust met individuele condensatieketels, een variabel ventilatiesysteem en zeer goede isolatie van de buitenmuren. Er zijn ook groene daken geïnstalleerd waardoor het gebouw een zeer goede energiebalans heeft, met scores op B-niveau.

“De hoge energieprestaties van deze nieuwe gebouwen maken een vermindering van het energieverbruik en van de kosten voor de huurders mogelijk," benadrukt Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris voor Huisvesting.
 

Voldoen aan de behoeften van huurders

De uitbreiding van het woningenpark van Comensia maakt het ook mogelijk huurders te huisvesten in woningen die aangepast zijn aan hun gezinssamenstelling. De vier achterste huizen hebben drie slaapkamers, wat uitstekend nieuws is voor grote gezinnen die wachten op een grotere woning. Dit is ook goed nieuws voor gezinnen die in woningen met teveel kamers wonen, die deze kunnen vrijmaken voor grotere gezinnen met niet voldoende ruimte. Van de 18 eenheden zijn er 12 toegewezen aan gezinnen die een overplaatsing aanvroegen en 6 eenheden aan aanvragers die op de wachtlijst stonden.

Cédric Mahieu, Algemeen directeur van Comensia, concludeert: « Comensia is geen vennootschap zoals de andere, het is een sociale huisvestingsmaatschappij georganiseerd in de vorm van een huurderscoöperatie, wat in ons geval betekent dat de huurders-coöperanten een aandeel hebben in de vennootschap en actief zijn in het beheer, zowel op het niveau van de algemene vergadering als op het niveau van de raad van bestuur. Daarom is het voor ons ook heel belangrijk dat er op lokaal niveau in de wijken en in de gebouwen een participatiedynamiek bestaat en dat men zich collectieve ruimten kan toe-eigenen om deze projecten uit te voeren. »

 

Contactpersonen pers

Comensia
Cédric MAHIEU
Algemeen directeur
cma@comensia.be – 0498/48.19.74
 

Nuttige links

Presentatievideo

Project :