Transparantie

Overeenkomstig het « Gezamenlijk decreet en gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur van 16 mei 2019 », vindt u op die pagina de in artikel 6 §1 bepaalde inventarissen.

  • Een link met de beschrijving van de bevoegdheden, de organisatie en de werking van de bestuurlijke overheid. Alles bevindt zich in de rubriek "Wie zijn wij?";
  • Een inventaris van de subsidies die werden toegekend in de loop van de jaren 2016 t/m 2019 met vermelding van de begunstigde, het voorwerp van de subsidie en het bedrag ervan (het bestand "Inventaris van de subsidies" onderaan de pagina);
  • Een inventaris van des studies die in de loop van 2019 werden uitgevoerd voor rekening van de bestuurlijke overheid en voor zover deze werden uitgevoerd door een externe partner. Voor elke studie vermeldt de inventaris de identiteit van de auteur, dat is dus de naam van de rechts- of natuurlijke persoon aan wie de studie werd toevertrouwd, en de kostprijs ervan;

 

Studie

Auteur

Kostprijs

Process Management NWOW

DELOITTE CONSULTING

€ 125 840,00

Observatiecentrum van de huurprijzen 2018 – eigen middelen BGHM

Université Catholique de Louvain

€ 52 599,00

Studie van de sector + analyse gewestelijke systemen

BDO ADVISORY

€ 51 062,00

 

  • Een inventaris van de overheidsopdrachten gesloten in de loop van de jaren 2019 en 2018 met vermelding van de opdrachtnemer en het vastgelegde bedrag.

Alle informatie over de kandidaatoproepen en de voorwaarden voor de aanwerving, promotie of vervanging kunnen geraadpleegd worden op de pagina "Vacatures " van onze website.

Document(en):