Diversiteit

Aangezien de BGHM zich bewust is van de rijkdom die met diversiteit gepaard kan gaan, voerde ze diverse structuren in en voert ze verschillende acties uit die tot doel hebben het respect voor  "de andere" te bevorderen en door de verschillen tussen elke persoon te erkennen en te waarderen.

Om dit beleid ingang te doen vinden, stelde de BGHM in eigen rangen een diversiteitsmanager en een begeleidingscommissie aan. Dit team heeft een tweejaarlijks actieplan opgesteld waarbij de acties gericht zijn op 5 doelstellingen:

  1. De doorstroming van vrouwen naar het midden- en topkader
  2. De representativiteit binnen de openbare diensten
  3. De deelname aan de uitvoering van de Jongerengarantie
  4. Beleid inzake personen met een handicap
  5. Eindeloopbaanregeling