Word kandidaat voor de verkiezingen van de Adviesraden van de Huurders!

ARHUU

Op 27 maart 2021 vinden er bij je Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) verkiezingen van de Adviesraden van de Huurders ("ARHUU’s") plaats. Je zal dan worden opgeroepen om te gaan stemmen met het oog op de verkiezing van de vertegenwoordigers van de huurders bij je OVM.

Op de kandidatenlijst vind je de namen terug van huurders die zich wensen in te zetten en de huurders bij je OVM willen vertegenwoordigen.

Hoe kan jij je kandidaat stellen?

Hiervoor moet je aan enkele voorwaarden voldoen :

 • Je bent minstens 16 jaar oud op 27 maart 2021.
 • Je hebt een huurcontract voor een woning bij een OVM of je maakt deel uit van het gezin van iemand die een dergelijk contract ondertekende.
 • Op de dag van de verkiezing ben je sinds 27 maart 2020 ingeschreven bij je OVM.
 • Je bent niet definitief veroordeeld bij rechterlijke beslissing waaruit blijkt dat je niet al je huurverplichtingen hebt nageleefd (betaling van de huur, …).

Je moet ook enkele administratieve stappen ondernemen om je kandidaat te stellen: 

 • Je moet het handvest voor de naleving van de democratische waarden ondertekenen (je vindt een exemplaar in bijlage hieronder).
 • Voor 17 november 2020 moet je je kandidatuurbrief (enkel aan de hand van bijgaande modelbrief ), samen met het ondertekende handvest, indienen bij je OVM, en dit per aangetekende brief of overhandigd tegen ontvangstbewijs op de zetel van de OVM. Maak enkel gebruik van de bij deze brochure gevoegde modelkandidatuurbrief. Anders kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.
 • In de kandidatuurbrief die je aan je OVM toestuurt, kruis je aan wat je vermeld wil zien staan achter je naam op de kandidatenlijst. Dit zijn de mogelijkheden :
 1. geen informatie
 2. naam van je straat (zonder het huisnummer)
 3. naam van je wijk
 4. naam van een vereniging die ijvert voor integratie via huisvesting.

Je kan slechts één keuze maken. Als je voor de vierde optie kiest, moet je het document in bijlage hieronder laten invullen door je vereniging. 

Wat gebeurt er nadat je jouw kandidatuur hebt ingediend?

Indien je OVM je kandidatuur als ongeldig beschouwt, moet ze je dit, per aangetekende brief, meedelen binnen de 10 werkdagen na de indiening van je kandidatuur. Als de OVM binnen deze termijn niet heeft gereageerd, betekent dit dat je kandidatuur als geldig wordt beschouwd;

Indien je OVM je, per aangetekende brief, meedeelt dat je kandidatuur ongeldig is, kan je, binnen de 8 werkdagen na de ontvangst van deze brief, per aangetekend schrijven beroep aantekenen bij de Beroepscommissie (adres : Beroepscommissie, Guldenvlieslaan 72 te 1060 Brussel).

De verkiezingen zullen enkel worden georganiseerd indien minstens vijf huurders een geldige kandidatuur hebben ingediend en minstens twee van deze huurders op 27 maart 2021 minstens 18 jaar oud zijn.

Aarzel niet om de brochure hieronder te raadplegen als je meer wil weten over de ARHUU's. En vergeet niet dat, ook al wil je je zelf niet kandidaat stellen, het belangrijk is om te gaan stemmen op 27 maart 2021 (de komende maanden krijg je meer info over het verloop van de verkiezingen).