Verschillende grote renovatiewerken van Everecity afgerond

Renovatie

Openbare vastgoedmaatschappij Everecity heeft een uitgebreid en gevarieerd sociale woningenpatrimonium: de vastgoedmaatschappij beheert om en bij de 1.900 woningen verdeeld over de gemeente Evere. Al die woningen werden echter opgetrokken in de 20e eeuw en velen beantwoorden niet meer aan de huidige energie- en veiligheidsnormen. Everecity is de afgelopen jaren dan ook gestart met verschillende grote renovatiewerken via de vierjarige investeringsprogramma's van de BGHM.  

Léger 38: naar een energiezuinigere wijk

Het project Léger 38 is een gebouw met 39 sociale woningen dat in 1978 werd opgetrokken. Het gebouw verbruikte veel energie en de gebouwschil was aan renovatie toe. 

Ontwerper &sens Architectes stelde een volledige isolatie van de gevels voor (met steenstrips op isolatie), de vervanging van de ramen door aluminium ramen en de integratie van een ventilatiesysteem type C. Om thermische bruggen te vermijden, werden de balkons vervangen door nieuwe betonnen balkons op een metalen structuur. 

Dankzij die ingrepen is het energieverbruik van het gebouw sterk gedaald en de huurders zullen dat op hun energiefactuur kunnen merken. 

Een nieuwe gekleurde, betonnen luifel markeert voortaan de hoofdingang van het gebouw die voordien niet goed zichtbaar was. Daarin zijn ook de signalisatie van het gebouw, de verlichting, het parlofoonsysteem en de brievenbussen opgenomen.   

Het project betekent de start van een uitgebreidere renovatiestrategie in de volledige wijk: zes identieke gebouwen in dezelfde straat zullen vanaf eind 2021 worden gerenoveerd en de renovatie van de vier andere identieke gebouwen in de Edgard Degasstraat en de Auguste Renoirstraat zal in het volgende vierjarige investeringsprogramma worden voorgesteld.

Oleandergaard: een uitstekende communicatie tussen alle betrokken partijen

De Oleandergaard is een mooi wijkje met een tiental paviljoenwoningen in een groen kader. De gebouwschillen, gaanderijen en ingangen van de woningen 1 t/m 50 waren aan renovatie toe. De nummers 51 t/m 100 ondergingen een gelijkaardige renovatie in 2016. 

Ontwerper &sens Architectes koos ervoor om de woningen langs de buitenzijde te isoleren om de werken aan de binnenzijde te beperken. De woningen bleven immers bewoond. Om thermische bruggen te vermijden werden de oude metalen gaanderijen die aan de gevels bevestigd waren, vervangen door gaanderijen in prefabbeton die volledig losstaan van de gebouwen. De trappen en luifels werden vervangen door gelijkaardige elementen (die voldoen aan de normen), met behoud van de oorspronkelijke bouwkundige kenmerken. Ook de gekleurde toegangsdeuren werden in dezelfde geest vervangen.   

De zijgevels werden anders aangepakt dan de andere gevels. De ontwerper heeft er immers voor gekozen om elk paviljoen een andere kleur mee te geven op basis van de kleur van de voordeuren. 

Everecity heeft de huurders in de loop van het volledige renovatieproces begeleid via wijkvergaderingen, de terbeschikkingstelling van transitwoningen voor enkele dagen tijdens de kritieke fase van de gevelrenovatie, individuele begeleiding voor de verhuizingen en de bescherming van het meubilair ... De sleutel tot het succes was de goede communicatie tussen de firma Renotec, &sens Architectes, Everecity en de huurders.