Maatregelen tegen het coronavirus: enkele tips voor huurders

OVM

Bent u kandidaat huurder?

Lees hier wat u kan doen om een woning te huren.

Wees er wel van bewust dat u niet naar het kantoor van de OVM kan gaan tot ten vroegste 5 april.

Bent u huurder en wilt u uw OVM contacteren?

In deze periode wordt de blootstelling aan het coronavirus zoveel mogelijk vermeden. Daarom worden de diensten voor de huurders van de OVM’s ook aangepast. U kan steeds de website van uw OVM raadplegen om meer informatie te krijgen over uw eigen situatie tijdens deze periode (tot en met 3 april, tenzij de periode verlengd wordt).

Als er niets op de website staat, neem dan telefonisch contact op met uw OVM.

Heeft u de technische dienst nodig? 

Alle niet-dringende tussenkomsten en herstellingen worden uitgesteld. Enkel dringende tussenkomsten en herstellingen worden uitgevoerd. De technische dienst van wacht van uw OVM zal oordelen of een tussenkomst dringend is.

Als er een technicus moet langskomen bij u thuis voor een dringende herstelling:

 • Als u ziek bent, verwittig dan op voorhand uw OVM.
 • Hou altijd minstens 1,5 meter (dubbele armlengte) afstand tussen u en de technicus.
 • Moet u een document ondertekenen, gebruik dan uw eigen balpen.

Plaatsbeschrijving

De plaatsbeschrijvingen worden tijdelijk stilgelegd.

Schoonmaak gebouwen 

De gebouwen worden nog steeds gepoetst. Er wordt speciale aandacht besteed aan het poetsen van de deurklinken.

Respecteer de gebouwen en de algemene netheids- en hygiëneregels, voor uzelf en voor anderen. Dit is erg belangrijk om te vermijden dat het coronavirus zich verder verspreidt.

Afvalophaling

Brussel Netheid zal de ophaling van vuilniszakken aanpassen vanaf 26 maart. 

Pak uw afval goed in. Respecteer steeds de juiste recyclage en ophaaldagen voor de witte zakken.

De gele en blauwe zakken zullen worden opgehaald wanneer de dienstverlening volledig hersteld is. Zet dus uw papier/karton- en PMD-zakken niet buiten tijdens deze periode. 

De containerparken hebben aangepaste openingsuren en mogen enkel bezocht worden indien dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld vanwege een overlijden of een verhuis).  

Heeft u een maatschappelijk assistent.e nodig? 

Contacteer uw maatschappelijk assistent.e telefonisch. Er vinden geen huisbezoeken plaats. De maatschappelijk werk.st.ers zullen u telefonisch bijstaan.

Heeft u steun nodig? 

Contacteer uw familie, vrienden of buren via de sociale netwerken, per mail of telefonisch.

Er worden op vele plaatsen steuninitiatieven opgericht, waarschijnlijk ook in uw buurt.

Bescherm uzelf en anderen: 

 • Blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Als u toch naar buiten moet gaan (om bijvoorbeeld eten te kopen): 
  • Was uw handen voordat u vertrekt en van zodra u terug thuis bent
  • Vermijd elk fysiek contact
  • Behoudt steeds een afstand van minstens 1,5m tussen uzelf en anderen
 • Als u moet hoesten, doe dit dan in uw elleboog of in een papieren zakdoek die u erna in een afgesloten vuilbak gooit
 • Het virus is extra gevaarlijk voor personen ouder dan 65 jaar en personen die aan andere ziektes lijden. Wees extra voorzichtig als u tot deze categorieën behoort of als iemand uit uw omgeving deel uitmaakt van de risicogroepen 
 • Vergeet niet dat dit virus voor iedereen gevaarlijk kan zijn, ook voor jonge en gezonde mensen. Zorg voor uzelf en anderen. Behoudt contact, maar vanop afstand.
 • Kom niet buiten in groep, de algemene regel is maximum 2 personen of met de mensen waarmee je een woning deelt.

Solidaire burgers

Als we allemaal deze maatregelen respecteren en zorgen voor onszelf en anderen, zullen we de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan.

Meer informatie over het coronavirus en de preventiemaatregelen:  www.info-coronavirus.be