De kracht van diversiteit

Andere

De dood van George Floyd leidde in de Verenigde Staten en in de hele wereld tot een golf van opstand en verontwaardiging. Sindsdien kwamen vele burgers in heel wat landen op straat tegen racisme, discriminatie en onrecht.

Bij de BGHM zijn we ervan overtuigd dat diversiteit een bron van rijkdom en een meerwaarde is, zowel voor onze organisatie als voor de maatschappij. Daarom is multiculturaliteit een belangrijke en authentieke waarde van onze bedrijfscultuur.

Via onze diversiteitsplannen voeren we concrete acties om diversiteit zichtbaarder te maken, racisme te bestrijden, vooroordelen de wereld uit te helpen en een dialoog op te starten tussen verschillende culturen en generaties aan de hand van een reeks workshops waarbij zowel onze medewerkers, de huurders als de werknemers uit de sector worden betrokken en diversiteit via talenten te bevorderen.

Om al die redenen verklaarden 86,5% van de medewerkers die deelnamen aan de enquête Great Place To Work dat de BGHM haar werknemers gelijk behandelt, ongeacht hun religieuze overtuiging, seksuele geaardheid, geslacht, (etnische) afkomst of leeftijd.

Laurent Assoumou van de Commissie Diversiteit van de BGHM getuigt : “Ik voel me verrijkt en tevreden om te werken binnen een organisatie zoals de BGHM die, via haar woorden en daden, duidelijk maakt dat zij diversiteit belangrijk vindt en geen ruimte laat voor vooroordelen.”