Bieke Comer en Raphaël Jehotte, de nieuwe voorzitters van de BGHM

Andere

In april namen we afscheid van onze Voorzitster Brigitte De Pauw en Ondervoorzitter Fabrice Cumps. Zij blikten terug op hun afgelopen mandaat in de Contour Lente 2020

Vandaag hebben we het genoegen om onze nieuwe voorzitters te verwelkomen: Bieke Comer en Raphaël Jehotte. Op 4 mei werden zij unaniem aangesteld door de leden van de Raad van Bestuur van de BGHM. 

Ambities uit het regeerakkoord helpen waarmaken

De nieuwe Voorzitster Bieke Comer is juriste van opleiding. Zij werkt al meer dan 10 jaar in de publieke sector, eerst bij de Vlaamse overheid en daarna bij de gewestelijke overheidsdienst Brussel voor het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling waar zij meewerkt aan de uitvoering van het Brussels programma en aan de opvolging van de verschillende projecten. Zij werkte ook anderhalf jaar als parlementair medewerker op het Brussels Parlement.  

Bieke Comer leerde de sociale huisvestingssector in al zijn aspecten kennen bij de Anderlechtse Haard, waar zij de voorbije 7 jaar deel uitmaakte van de beheerraad. Als voorzitster wil zij zich inzetten om ervoor te zorgen dat de BGHM het aantal sociale woningen in Brussel kan verhogen.

“Het regeerakkoord is daarover ambitieus en ik wil dat de BGHM deze ambities mee waarmaakt. Ook de renovatie van de bestaande woningen is prioritair. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de BGHM een sterke partner is van de lokale huisvestingsmaatschappijen, waarbij ze hen stimuleert zich te verbeteren en de problemen helpt op te lossen.” Tenslotte moet volgens haar het imago van de sociale huisvesting in Brussel verbeteren. Ook hier moet de BGHM het voortouw nemen. 

“Toegang tot huisvesting is een essentieel recht”

Ondervoorzitter en afgevaardigd bestuurder Raphaël Jehotte behaalde zijn diploma Public Management aan Solvay (ULB) en begon zijn carrière in het kabinet van de federale Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De afgelopen vijf jaren zette hij zijn engagement voort in het Brussels gewest als beleidsmedewerker en in januari 2018 werd hij kabinetschef van de Brusselse minister-president. Na deze verrijkende ervaring keerde hij terug naar de ULB, waar hij sinds februari de functie van directeur Ondersteuning & Strategie opneemt. 

Raphaël Jehotte maakte deel uit van de onderhandelingen over het Brusselse regeerakkoord en is erg enthousiast om concreet bij te kunnen dragen tot de ambities van het gewest in het sociale huisvestingsbeleid. “De periode die we momenteel beleven, versterkt me in mijn overtuiging dat de toegang tot degelijke huisvesting een essentieel recht is dat voor iedereen moet worden gewaarborgd. Mijn doel is om zoveel mogelijk steun te bieden aan alle personen binnen de BGHM en de OVM’s die dagelijks hun krachten bundelen om kwaliteitsvolle woningen te voorzien voor zij die het nodig hebben.”