Huurovereenkomst

De huurovereenkomst is het contract dat de rechten en plichten beschrijft van zowel de huurder als de verhuurder.

Om huurder te worden, moet u een contract ondertekenen dat overeenstemt met het contract dat op uw situatie van toepassing is, zoals goedgekeurd door de regering.


Verschillende huurovereenkomsten

Tot 1 januari 2013 waren alle huurovereenkomsten van onbepaalde duur. Inmiddels zijn er echter 3 verschillende huurovereenkomsten mogelijk. Die zijn gelijk voor alle OVM’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Het type-huurcontract van bepaalde duur 

Dit contract geldt voor de huurders van wie de overeenkomst in werking treedt na 1 januari 2013, met uitzondering van de huurders met een contract van onbepaalde duur.

Het type-huurcontract van onbepaalde duur 

Dit contract geldt voor de huurders van wie de overeenkomst in werking trad vóór 1 januari 2013 en die van woning veranderen na 1 januari 2013. Het geldt ook voor de huurders die voor het eerst een woning huren vanaf 1 januari 2013, maar waarvan een van de gezinsleden op de datum van inwerkingtreding van het oorspronkelijke huurcontract voor minstens 66% erkend gehandicapt is en/of ouder is dan 65 jaar.

Het type-huurcontract bij renovatie 

Dit is een specifiek contract waarin de huurder ermee akkoord gaat de werken uit te voeren die worden bepaald in de bijlage van het contract. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk vrijstelling van betaling te krijgen voor de eerste maanden huur.


Voordelig voor de huurder

Een huurovereenkomst in de sociale huisvestingssector heeft als voordeel voor de huurder dat de OVM het contract niet kan beëindigen zonder een geldige vooropzeg. In dit contract staan bovendien de voornaamste bepalingen beschreven wat betreft de rechten en de plichten van huurder en eigenaar.


Huishoudelijk reglement

Elke OVM beschikt over een huishoudelijk reglement dat deel uitmaakt van de huurovereenkomst. De bepalingen in dat reglement mogen natuurlijk niet in strijd zijn met de reglementering en het huurcontract.


Plaatsbeschrijving

Het huurcontract bevat ook een gedetailleerde plaatsbeschrijving, opgemaakt in het bijzijn van beide partijen of hun vertegenwoordigers. Dit document wordt opgesteld met de OVM voordat u uw intrek neemt in de woning en ondertekend door beide partijen of hun vertegenwoordigers.

Binnen de 2 maanden na de ondertekening moet de huurovereenkomst geregistreerd worden. Het is de eigenaar (OVM), die dit contract ter registratie moet aanbieden.

Lees meer over de verschillende type-huurcontracten.