Huurlasten

charges locatives_Huurlasten

Huurlasten zijn de reële uitgaven die u als huurder heeft, zoals onder meer gemeenschappelijke kosten, onderhoud, schoonmaak, huisvuilophaling, verwarming.

Deze huurlasten zijn niet inbegrepen in de reële huurprijs. Ze worden geboekt op een andere rekening dan de huurprijzen. Bovendien worden ze verhoudingsgewijs verdeeld over alle huurders of over de huurders die er gebruik van maken.

Maandelijks wordt u dus een som aangerekend, die geldt als voorschot op deze kosten. Na de jaarlijkse verrekening heeft u als huurder het recht om binnen de maand de bewijsstukken van deze kosten in te kijken, rekening houdend met het reglement.

De beschrijving van de lasten en de manier waarop ze verdeeld worden tussen de verschillende huurders, vindt u vanaf artikel 15 in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996.