Huurtoelage

Als u als kandidaat-huurder aan de vermelde voorwaarden voldoet, heeft u mogelijk recht op een huurtoelage voor de kandidaat-huurders die ingeschreven staan op de lijsten van de sociale huisvesting. Deze maandelijkse financiële steun is bedoeld om een deel van uw huur op de privémarkt te betalen tijdens uw wachttijd voor een sociale woning. Het gaat over een vast bedrag.

Voorwaarden:

  1. kandidaat-huurder zijn voor een sociale woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  2. over ten minste 12 voorkeurrechten beschikken
  3. gezinsinkomen < leefloon
  4. geen andere gewestelijke toelage genieten
  5. geen huurder zijn van een sociale woning
  6. een huurbedrag betalen dat een bepaald maximumbedrag niet overschrijdt
  7. in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen