Sociale huisvesting: talrijke grote renovatieprojecten uit de startblokken

11/03/2020

De 16 openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) van het Brussels gewest hebben, met de ondersteuning van de BGHM, de renovatie van hun patrimonium in een stroomversnelling gebracht. Hun doel? De leegstand van huurwoningen bestrijden, verouderde woningen conform maken op vlak van energie en veiligheid en de levenskwaliteit van sociale huurders verbeteren.

Volgende cijfers illustreren de inspanningen van de sociale huisvestingssector:

  • 87 renovatieprojecten zijn aan de gang, goed voor 227 miljoen euro;
  • 94 projecten worden bestudeerd door gespecialiseerde bureaus (die binnenkort zullen starten), goed voor 335 miljoen euro;
  • voor 45 projecten worden momenteel studiebureaus aangesteld, goed voor 171 miljoen euro.

240 renovatieprojecten vorderen goed, terwijl de cijfers over de offerteaanvragen van de BGHM jaarlijks stijgen en zij met de sociale huisvestingssector samen werken om dat patrimonium te renoveren. Die historische cijfers zijn mogelijk dankzij de stijging van de budgetten die worden toegekend door de regering en de voortgaande professionalisering van de 16 OVM’s.

Verscheidene OVM’s zijn in de afgelopen maanden begonnen aan nieuwe grootschalige renovatieprojecten via de vierjaarlijkse investeringsplannen van de BGHM. Twee projecten zijn overigens laureaten van be.exemplary, een projectoproep om bouw- en renovatieprojecten te stimuleren die op het vlak van duurzame stedelijke ontwikkeling als voorbeeldig beschouwd kunnen worden.

Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou bevestigt : « De ecologische en energetische voetafdruk van de openbare huisvesting moeten voorbeeldig zijn, net als het comfort van de sociale huurders. Dankzij de extra middelen die werden vrijgemaakt door de Brusselse regering, kan de BGHM vandaag een versnelling hoger schakelen om het patrimonium te renoveren. Deze renovaties zorgen niet alleen voor een lagere energiefactuur voor de huurders, maar ook voor een groter en aangepast aanbod van openbare woningen van de vastgoedmaatschappijen dat beter inspeelt op de Brusselse noden.”
 

Enkele voorbeelden van grote renovatieprojecten

 

Molenbeek: de Brunfaut-toren

De renovatiewerken voor het project Brunfaut, in 1968 opgetrokken te Molenbeek, hebben betrekking op de asbestverwijdering en de zware verbouwing van de toren en de vernieuwing van de omgeving. Le Logement Molenbeekois is de bouwheer, terwijl A229/Dethier Architecture optreedt als architect en In Advance als aannemer. Na de werken kunnen nieuwe huurders terecht in de 98 passiefwoningen. Het betreft 47 appartementen met ten minste twee slaapkamers, 39 appartementen met drie of meer slaapkamers en de rest zijn studio’s. Op het vlak van energiebesparing wijzen de ramingen in de richting van een energiewinst van 90% met een verbruik na de werken van 54 kWh/m²/jaar. De werken zijn begonnen in november 2019. Het project bevindt zich in een wijk in volle verandering en dat zal voor een nieuw elan zorgen. Het project kreeg de prijs be.exemplary omdat het "zorgt voor een volledig en kwaliteitsvol stedelijk antwoord: verdichting, herstel van de toren als stedelijk symbool en herwaardering van de openbare ruimte. Het architecturaal concept onderscheidt zich door de kwaliteit van de woningen, de diversiteit van de typologieën en de organisatie van de gemeenschappelijke ruimten."
 

Laken: de toren Modelwijk 2

Het project Modelwijk 2 hoort thuis in de globale renovatie van de wijk en in de verdichting van de site door verschillende lopende bouwprojecten. Het project maakt deel uit van het ambitieuze project voor de volledige renovatie van de Modelwijk en is het eerste symboolgebouw dat in 1963 op het Hoogplein te Laken werd opgetrokken. Bij de volledige verbouwing van het gebouw zal meteen ook het asbest worden verwijderd. Na de werken die in oktober 2019 van start zijn gegaan, zullen de huurders kunnen rekenen op 96 woningen waaronder 64 studio’s en 32 appartementen met 3 slaapkamers. Verder is er volgens de ramingen sprake van een energiewinst van 73% met een verbruik van 65,94 kWh/m²/jaar. De Lakense Haard staat in voor het project en wordt bijgestaan door aannemer De Waele  en architecten B2AI, A33, TV architectenbureau
 

Vorst: Nieuwe Wijk

De Nieuwe Wijk, ook wel eens de "Gele Blokken " genoemd, is in volle verandering: 251 woningen (71 in fase 1 en 180 in fase 2) worden er gerenoveerd. Een eerstesteenlegging vond begin december 2019 plaats voor de eerste fase. De teams van Low architecten, TPF engineering en van Louis De Waele, die allemaal bij het project betrokken zijn, waren aanwezig om de start van de eerste fase van het project in een bruisende wijk te vieren.
 

Vorst: Kersbeek

De tuinwijk Kersbeek werd in 1925 te Vorst opgetrokken. De tuinwijk behoort tot dezelfde buurt als de Nieuwe Wijk en was ook aan een opfrisbeurt toe. Vandaar dat de Zuiderhaard belast is met de zware renovatie van 11 eengezinshuizen met 4 en meer slaapkamers. De OVM wordt bijgestaan door het architectenteam &sens Architectes en Malice als aannemer voor de werken die ook in oktober 2019 van start zijn gegaan. Het project Kersbeek hoort thuis in de globale renovatie van de tuinwijk Kersbeek die de laatste fase is ingegaan. Het project is laureaat van be.exemplary, "en speelt in op de verwachtingen van het Gewest om woningen voor grote gezinnen te verwezenlijken en te behouden”.
 

Schaarbeek : Helmetwijk

De Schaarbeekse Haard staat in voor een groot project voor de renovatie in de Helmetwijk. Vier gebouwen zijn afgewerkt (28 woningen) en 7 andere zijn momenteel in renovatie. Op termijn zullen 37 gebouwen gerenoveerd worden in deze wijk voor 2023, voor een totaal van 230 woningen.
 

Anderlecht: Goede Lucht

Op 8 november 2019 startte De Anderlechtse Haard de werken voor de renovatie van 17 huizen in de tuinwijk Goede Lucht te Anderlecht opnieuw op. De werken vormen het tweede perceel van het programma voor de volledige renovatie van 86 huizen van de tuinwijken Goede Lucht en het Rad. De werken worden uitgevoerd door de firma Thomas & Piron Rénovation en zullen de hele wijk verfraaien.
 

Sint-Pieters-Woluwe: De Vriendschapswijk

In opdracht van de Openbare vastgoedmaatschappij En Bord de Soignes (EBDS) start het bouwbedrijf BPC tijdens dit eerste kwartaal met de eerste fase van isolatie- en ventilatiewerken in de Vriendschapswijk te Sint-Pieters-Woluwe. De site telt 324 sociale woningen, waarvan er 56 voorbehouden zijn aan personen met beperkte mobiliteit. Deze eerste fase van de werken voor een bedrag van 4 290 500 €, dat mee wordt gefinancierd door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), zou in de winter van 2021 achter de rug moeten zijn. De bedoeling is om het wooncomfort van de bewoners te vergroten, de kosten voor hen te verminderen en alvast te beantwoorden aan het Energie-Klimaatplan 2030 van de Brusselse regering. 

Contactpersoon: